Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Wykaz kart typu A


Ilość kart: 254
Numer wpisu Zakres przedmiotowy wniosku Data założenia Podmiot Podgląd
Sortuj (+) Sortuj Sortuj Sortuj  
1/2008/A - dot. przebudowy istniejącego mostu przez rzeke Wiar w ciagu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, km 9 + 217,00 na dz. ewid. 7/1, 23,61 w m. Wojtkowa 2008-01-23 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
1/2009/A - dot. budowy sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody i niezbędna infrastrukturą w m-ci Stańkowa oraz budowie sieci wodociągowej z pompownią w m-ci Dżwiniacz Dolny i Łodyna, gm. Ustrzyki Dolne 2009-02-06 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
1/2010/A Przebudowa bud. inwentarskiego ze zm. sposobu użytk. pomieszczeń na salę widowiskową, nadbudową bud. DPS z przeznaczeniem na pracownię terapeutyczną oraz remoncie dróg wew., placów i traków, na dz. ew. 43/1, 43/2, 43/4 i 43/6 w m-ci Moczary 2010-01-11 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
1/2011/A Zagospodarowanie odwiertu Łodyna 90K - kopalnia ropy naftowej Łodyna 2011-02-07 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
1/2012/A Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica, oddz. 313b, 314d (zadanie nr 8) na dz. nr ewod. 411 i 412 w m-ci Teleśnica Oszwarowa 2012-01-26 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE, LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
1/2013/A Przebudowa odcinka Ropociągu DN80 na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa 2013-07-25 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A ODDZIAŁ W SANOKU38-500 SANOK UL.SIENKIEWICZA 12
1/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiksowych uwarunkowaniach pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-01-21 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
1/2015/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna w km 0+750 - 2+700, 2+850 - 3+550, 3+850 - 4+700, 5+850 - 7+500, 8+500 - 10+000, 10+100 - 11+299 2015-10-28 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
1/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji narciarskiej Gromadzyń wraz z budową nowych obiektów, budowli i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-02-15 ****** ****** ****** UL.******
1/2017/A Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dot. budowy budynku biurowo-socjalnego - kancelarii, budowa dróg wewnętrznych i parkingu, ogrodzenia, studni kopanej, bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przyłączy - wod. kan. i elektrycznego na działce nr ew.: 212/8 położonej w miejscowości Trójca, gm. Ustrzyki Dolne 2016-01-05 NADLEŚNICTWO BIRCZA37-740 BIRCZA, STARA BIRCZA 99
1/2018/A Budowa instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Sp.z o.o. "BT_26939 USTRZYKI DOLNE CENTRUM DWA" na działce nr 1840/2 w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2018-01-22 POLKOMTEL SP. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
2/2008/A - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - Ustrzyki Dolne, Równia, Hoszowczyk, Hoszów. 2008-02-13 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
2/2009/A - dot. przebudowy Parku pod Dębami w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew. nr 1150/2 2009-03-11 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2010/A Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gosp. na warsztat mechaniki pojazdowej dwustanowiskowej z zapleczem socjalnym oraz bud. zb. na ścieki na dz. ew. 103/3 w m-ci Zawadka 2010-02-02 ****** ****** ****** UL.******
2/2011/A Przebudowa mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr. 84 w km 42 + 432 2011-03-03 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
2/2012/A Zwiększenie mocy wypromieniowanej przez nadawczy, telewizyjny system antenowy istniejącej stacji, nadawczej RS TV / Jawor-Solina na częsci dz. nr ew. 34 w m-ci Teleśnica Sanna gm. Ustrzyki Dolne, na części dz. nr ew. 645 w m-ci Solina gm. Solina 2012-02-14 RS TV S.A.26-600 RADOM UL.CHORZOWSKA 15
2/2013/A Przebudowa mostu na rzece Strwiąż w ciągu drogi powiatowej 2269R Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne w miejscowości Brzegi Dolne wraz z dojazdami. 2013-09-19 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
2/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn:Budowie kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ew.: 1680, 1681, 1682/5, 1682/11 i 1682/13 w miejscowości Ustrzyki Dolne 2014-06-25 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2015/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna w km 0+750 - 2+700, 2+850 - 3+550, 3+850 - 4+700, 5+850 - 7+500, 8+500 - 10+000, 10+100 - 11+299 2015-12-23 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
2/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1506 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-04-06 ****** ****** ****** UL.******
2/2018/A Zakład Produkcji Węgla Drzewnego Gryfskand w Ustrzykach Dolnych" na działkach nr ew. 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690 w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2018-08-16 GRYFSKAND SP. z o.o., ul. Fabryczna 4, 74-100 Gryfino
2/2017/A Przebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w miejscowości Serednica wraz z dojazdami na działkach ewid. nr 23, 65 i 44/4 w miejscowości Serednica, gm. Ustrzyki Dolne 2017-08-03 Powiat Bieszczadzki, u. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
3/2008/A Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych z ist. osiedla przy ul. Bieszczadzkiej oraz z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dwernickiego i Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych 2008-03-03 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2009/A - dot. budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy krytej pływalni "Delfin" w Ustrzykach Dolnych dz. ew. 557/2 2009-03-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2010/A - dot. przebudowy i remontu ulic Bieszczadzkiej, Naftowej, Dworcowej, oraz przebudowy planu dworcowego i remoncie kładki pieszej w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-02-24 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2011/A Zmiana sposobu użytk. części budynku gospodarczego służącego produkcji rolnej z przeznaczeniem na część produkcyjną w zakresie usytuowania mobilnej linii do brykietowania słomy w m-ci serednica 2011-03-09 SEREDNICA SP. Z O.O.38-711 ROPIENKA, SEREDNICA 14
3/2012/A Dostosowanie (przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej) istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzyki Dolne do pracy w tempetaturze +80*C 2012-03-22 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
3/2013/A Budowa sieci wodociagowej w m-ci Ustrzyki Dolne, Ustjanowa GĂłrna 2013-10-23 M.P.G.K. SP Z O.O.38-700 USTRZYKI DOLNE, BRZEGI DOLNE 1
3/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody - studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-07-30 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa stacji paliw ze stacją diagnostyczną w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej w miejscu istniejącej stacji LPG na działkach nr ew. 1774, 1748 położonych w Ustrzykach Dolnych 2016-06-10 ****** ****** ****** UL.******
3/2017/A Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w km 2+000 - 6+400 i w km 9+334 - 9+504 na działkach nr ew. 13, 23, 65, 79 w obrębie Serednica, 31/1, 31/2, 31/4, 31/8 w obrębie Wola Romanowa, 308 w obrębie Dźwiniacz Dolny, 261 w obrębie Łodyna. 2017-05-22 Powiat Bieszczadzki, u. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
4/2008/A - dot. budowy kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Nadgórnej, Jana Pawła II, Gombrowicza, Ogrodoweji Dobrej w Ustrzykach Dolnych 2008-02-29 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
4/2009/A - dot. rozbiórki i montażu dwóch zbiorników ropy naftowej w m-ci Łodyna, dz.ew. 7/4 2009-03-13 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A ODDZIAŁ W SANOKU 38-500 SANOK UL.SIENKIEWICZA 12
4/2010/A Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego dz.ew. 1682/4 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-02-18 S-MEDIA SP.Z O.O. 31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
4/2011/A Budowa pawilonu handlowego o pow. 2200m2 w tympow. sprzedaży 1500m2 wraz z parkingirm na 90 miejsc postojowych, masztem reklamowy, zjazdem z drogi publicznej i niezbędną infrastrukturą, placem dostaw, rampą, przyłączem, zb. na odpaby płynne w m-ci Ustrzyki Dolne 2011-03-11 ****** ****** ****** UL.******
4/2012/A Utworzenie lądowiska dla samolotów i śmigłowców 2012-04-02 ****** ****** ****** UL.******
4/2013/A Budowa sieci wodociągowej Ustrzyki Dolne w m-ci Ustrzyki Dolne, Ustjanowa Górna 2013-10-24 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A ODDZIAŁ W SANOKU38-500 SANOK UL.SIENKIEWICZA 12
4/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Instalacja paneli fotowoltaicznych, na dz. ewid. nr 245/2 w miejscowości Hoszów, gm. Ustrzyki Dolne 2014-06-10 ****** ****** ****** UL.******
4/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa zakładu przetwarzania odpadów gruzu w Ustrzykach Dolnych 2016-07-14 ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYWA "CZARNA" S.C. , ARKADIUSZ PITAK, AUGUSTYN PITAK,38-700 USTRZYKI DOLNE, RÓWNIA 33C
4/2017/A Przebudowa drogi powiatowej nr 2226R Rakowa - Stańkowa - Ropienka na odcinku w km 1+728 - 2+978 na działkach nr ew. 126/1, 126/2, 193 w obrębie Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-11 Powiat Bieszczadzki, u. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
5/2008/A Rozbudowa istniejącej jedno kondygnacyjnej hali produkcyjnej poprzez dobudowę hali magazynowej przeznaczonej do składowania materjałów gotowych do sprzedaży dz.ew.167/1 w m. Krościenko 2008-03-03 PPH "DANKROS" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.USTJANOWA GÓRNA 98B
5/2009/A - dot. budowy hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ustrzykach Dolnych na dz. ew. 1201,1202,1203,1200/6,1204/7 2009-03-26 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
5/2010/A Przebudowa drogi powiatowej nr 2089R Jureczkowa - Kwaszenina - Arłamów gm. Ustrzyki Dolne 2010-02-23 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
5/2011/A Poprawa jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż oraz zlewiska Morza Czarnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m-ci Ustrzyki Dolne i Stary Sambor 2011-07-05 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
5/2012/A Przebudowa istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV), przebudowa dwóch istniejących słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV (jedna ze zmianą lokalizacji), dobudowa jednej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa nowych podziemnych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia (15kV), w miejscowościach Zawadka i Ropienka w gm. Ustrzyki Dolne. 2012-05-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
5/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-01-21 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
5/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Modernizacja i rozbudowa hali sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych na działce nr ew. 1682/17 położonej w m. Ustrzyki Dolne. 2016-07-08 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
5/2017/A Przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojtkówka odcinkami w lokalizacji km 9+600 - 12+330 na dz. nr ew. 126 w obrębie Ropienka i dz. nr ew. 447 w obrębie Nowosielce Kozickie, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-11 Powiat Bieszczadzki, u. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
6/2008/A Remont i przebudowa chodników gminnych w ciągu ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne o łącznej długości 4.352,00 mb 2008-05-14 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2009/A - dot. przebudowy mostu na rzece Wiar w m-ci Wojtkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne 2009-03-30 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
6/2010/A Rekultywacja skłądowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne 2010-03-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2011/A Wykonanie i eksploatacja odkrytej kompostowni pryzmowej na dz. ewid.513 w m-ci Brzegi Dolne 2011-04-18 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2012/A Budowa modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działce nr ewid.394 w m-ci Brzegi Dolne 2012-06-14 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Instalacja paneli fotowoltaicznych, na dz. ewid. nr245/2 w miejscowości Hoszów, gm. Ustrzyki Dolne 2014-06-10 ****** ****** ****** UL.******
6/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i Solina. 2016-12-16 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2017/A Przebudowa drogi powiatowej nr 2298ul. Przemysłowa - Równia - Hoszów odcinkami w lokalizacji km 0+015-10+050, km 4+883-6+983 wraz z zatoką i km 12+100-12+500 na działkach dz. nr ew. 1745, 1701, 1719 w obrębie Ustrzyki Dolne, dz. nr ew. 390/1, 390/13 w obrębie Równia, dz. nr ew. 227/1, 228/1, 229/1 w obrębie Hoszowczyk, dz. nr ew. 530 w obrębie Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-11 Powiat Bieszczadzki, u. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
7/2008/A Poprawa dostępności komunikacyjnej Bieszczadów. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna. 2008-04-28 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
7/2009/A - dot. montażu surzarni drewna w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew nr 1899 2009-04-20 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "JUTAPOL" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.NADGÓRNA 2
7/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-04 ****** ****** ****** UL.******
7/2011/A Rozbudowa drogi woj. 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostami przez potok b.n. w km 21+932 ; 22+072 i przez potok Karaszyn w km 22+155; 22+285 w m-ci Liskowate 2011-04-12 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
7/2012/A Budowa instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni czynnej283,20 m2 z mozliwością rozbudowy dla Zespołu Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych dz. nr ewid. 557/2 w Ustrzykach Dolnych 2012-08-03 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
7/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowie kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ew.: 1680, 1681, 1682/5, 1682/11 i 1682/13 w miejscowości Ustrzyki Dolne 2014-06-25 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
7/2016/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr ew. 2696 położonej w m. Ustrzyki Dolne 2016-12-19 ****** ****** ****** UL.******
7/2017/A Budowa boiska wraz z bieżnią służącą do rekreacji w miejscowości Arłamów, gm. Ustrzyki Dolne. 2017-10-18 Hotel Arłamów S.A. Arłamów 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8/2008/A Przebudowa drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa - Nowosielce Kozickie - Wojtkówka w km 0 + 000 - 2 + 300 nr dz.ewid. 368-526,69 w m. Nowosielce Kozickie i dz. ewid. 265,524,7/1 w m. Wojtkowa 2008-04-28 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
8/2009/A - dot. przebudowy budynki i dobudowy kompleksu sportowego BZSZ w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew. 1699/2 2009-06-19 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
8/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-05 ****** ****** ****** UL.******
8/2011/A Przebudowa drogi powiatowej nr 2299R, droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 2011-10-10 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
8/2012/A Realizacja projektu "Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego" - nr rej wniosku WND-RPPK.01.01.00-18-427/09, w w szczegulności wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym oraz unowocześnienie wyposażenia dzięki zakupowi:1. namiotów do działalności całodobowej - 4 szt.(300m2 jeden);2. skrzyń metalowych do suszenia drewna w ilości 300 szt.;3. stelażu magazynowego do drewna kominkowego luzem - 2 komplety;4. taśmociągu przenośnego z zasobnikiem - 1 szt.;5. wózka widłowegoz wyposażeniem - 1 szt.;6. systemu zdalnego monitorowania i kontroli jakości procesu technologicznego- 1 szt., na dz. nr ew. 1682/4 w miejscowości Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne. 2012-08-17 S-MEDIA SP.Z O.O.31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
8/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody - studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody,, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gra. Ustrzyki Dolne. 2014-07-30 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
8/2017/A Budowa zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. ew. nr 820 w miejscowości Ropienka. 2017-12-12 PGL LP Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
9/2008/A - dot. budowy budynku mieszkalno - usługowego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki bytow, na części działki nr. ew. 217 położonej w miejscowości Ropienka, gm. Ustrzyki Dolne 2008-06-27 ****** ****** ****** UL.******
9/2009/A - dot. przebudowy drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+225 km w m-ci Ustrzyki Dolne oraz Ustjanowa GĂłrna 2009-07-28 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-07 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-700 USTRZYKI DOLNE , USTJANOWA GÓRNA 95
9/2012/A Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak IGP.7624/3/10 wydanej dnia 28.04.2010 przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2012-08-17 S-MEDIA SP.Z O.O.31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
9/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina - Łobozew Dolny do zbiornika "Żuków" w m-ci Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna do zbiornika "Kombinat" w m-ci Ustrzyki Dolne oraz budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina. 2014-09-11 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
10/2008/A - dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów na dz.ew. 1202, 1203, 1204/7, 1208, 1209/4, 1212, 1220, 1226, 1227, 1228, 1230, 1235, 1240/2, 1243, 1244, 1245/5, 1245/8, 1245/9, 1245/10 1246, 1247, 1248, 1249, 2237 w Ustrzykach Dolnych 2008-07-24 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
10/2009/A -dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w miejscowości Ustrzyki Dolne 2009-10-21 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
10/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-13 ****** ****** ****** UL.******
10/2012/A Budowa bocnego zbiornika retencyjnego w leśnictwie Jureczkowa 2012-09-27 NADLEŚNICTWO BIRCZA37-740 BIRCZA, STARA BIRCZA 99
10/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa szt. 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnychwraz z bezodpłwowymi zbiornikami na ścieki, na działkach nr ew. 237/1 i 237/2 w miejscowości Ustjanowa Górna. 2014-10-31 ****** ****** ****** UL.******
11/2008/A - dot. budowy budynku warsztatu samochodowego wraz z zapleczem socjalno usługowym na dz. ew. nr 1484 w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-09-19 ****** ****** ****** UL.******
11/2009/A - dot. przebudowy mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej nr. 84 w km. 38+509 na dz. ew. nr 1454, 1465, 1749 w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-10-20 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
11/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-14 ****** ****** ****** UL.******
11/2012/A Zmiana sposobu użytkowania części bydynku gospodarczego, służącego produkcji rolnej - na części produkcyjnej w zakresie wytwarzania brykietów z biomasy do celów energetycznych, na dz. nr ew. 75/84 w miejscowości Serednica, gmina Ustrzyki Dolne. 2012-12-10 SEREDNICA SP. Z O.O.38-711 ROPIENKA, SEREDNICA 14
11/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa szt. 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnychwraz z bezodpłwowymi zbiornikami na ścieki, na działacenr ew. 499 w miejscowości Ustjanowa Górna 2014-11-19 ****** ****** ****** UL.******
12/2008/A - dot. remontu i przebudowy "Parku pod Dębami" dz. ewid. nr 1150/2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-10-09 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
12/2009/A - dot. przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na bud. mieszkalny wielorodzinny w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-11-12 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
12/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-14 ****** ****** ****** UL.******
12/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 694 wmiejscowości Wojtkowa, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-11-27 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
13/2008/A - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszówka - Czarna, gm. Ustrzyki Dolne 2008-10-15 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
13/2009/A -dot. rozbudowy i przebudowy trybun stadionu sportowego wraz z ciągami pieszymi na dz. ew. nr 1823 w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-11-12 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
13/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-15 ****** ****** ****** UL.******
13/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 53, 54, 55, 59, 61, 62 w miejscowości Nowosielce Kozickie, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-11-27 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
14/2009/A -dot. rozbudowy odcinków drogi woj. nr 890 w związku z budową nowych mostów w miejsce istniejących, przez potok Karaszun w miejscowości Liskowate. 2009-11-20 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
14/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-19 ****** ****** ****** UL.******
14/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa budynku gospodarczego przeznaczonego na winiarnię, na dz. nr 569/1 w m-ci Stańkowa 2014-12-02 ****** ****** ****** UL.******
15/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-22 ****** ****** ****** UL.******
16/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-22 ****** ****** ****** UL.******
17/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-22 ****** ****** ****** UL.******
18/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-21 ****** ****** ****** UL.******
19/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-26 ****** ****** ****** UL.******
20/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-26 ****** ****** ****** UL.******
21/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-27 ****** ****** ****** UL.******
22/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-01-28 ****** ****** ****** UL.******
23/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-02-03 ****** ****** ****** UL.******
24/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 2010-02-04 ****** ****** ****** UL.******
25/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-08 ****** ****** ****** UL.******
26/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-01-29 ****** ****** ****** UL.******
27/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-10 ****** ****** ****** UL.******
28/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-10 ****** ****** ****** UL.******
29/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-10 ****** ****** ****** UL.******
30/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-11 ****** ****** ****** UL.******
31/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-16 ****** ****** ****** UL.******
32/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-17 ****** ****** ****** UL.******
33/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-01-22 ****** ****** ****** UL.******
34/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-01-22 ****** ****** ****** UL.******
35/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-25 ****** ****** ****** UL.******
36/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-25 ****** ****** ****** UL.******
37/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-26 ****** ****** ****** UL.******
38/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-02-26 ****** ****** ****** UL.******
39/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-02 ****** ****** ****** UL.******
40/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-03 ****** ****** ****** UL.******
41/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-02 ****** ****** ****** UL.******
42/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-04 ****** ****** ****** UL.******
43/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-04 ****** ****** ****** UL.******
44/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-04 ****** ****** ****** UL.******
45/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
46/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-08 ****** ****** ****** UL.******
47/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-08 ****** ****** ****** UL.******
48/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-19 ****** ****** ****** UL.******
49/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-29 ****** ****** ****** UL.******
50/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-11 ****** ****** ****** UL.******
51/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-11 ****** ****** ****** UL.******
52/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-11 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-700 USTRZYKI DOLNE , USTJANOWA GÓRNA 95
53/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-15 ****** ****** ****** UL.******
54/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
55/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-19 ****** ****** ****** UL.******
56/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-19 ****** ****** ****** UL.******
57/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
58/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
59/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
60/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
61/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
62/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-23 ****** ****** ****** UL.******
63/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-23 OW " ARŁAMÓW" S.A. W ARŁAMOWIE 38-712 WOJTKOWA , ARŁAMÓW
64/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-24 ****** ****** ****** UL.******
65/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-24 ****** ****** ****** UL.******
66/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
67/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
68/2010/A niosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
69/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-29 ****** ****** ****** UL.******
70/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-29 ****** ****** ****** UL.******
71/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-29 ****** ****** ****** UL.******
72/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-29 ****** ****** ****** UL.******
73/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-29 ****** ****** ****** UL.******
74/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
75/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-03-31 ****** ****** ****** UL.******
76/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-01 ****** ****** ****** UL.******
77/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-02 ****** ****** ****** UL.******
78/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-07 ****** ****** ****** UL.******
79/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-08 ****** ****** ****** UL.******
80/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-09 ****** ****** ****** UL.******
81/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-09 Nadleśnictwo Bircza Stara Bircza 99 37-740 Bircza
82/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-12 ****** ****** ****** UL.******
83/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-13 ****** ****** ****** UL.******
84/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-14 ****** ****** ****** UL.******
85/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-16 ****** ****** ****** UL.******
86/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-16 ****** ****** ****** UL.******
87/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-16 ****** ****** ****** UL.******
88/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-20 ****** ****** ****** UL.******
89/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-21 ****** ****** ****** UL.******
90/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-21 ****** ****** ****** UL.******
91/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-12 ****** ****** ****** UL.******
92/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-14 ****** ****** ****** UL.******
93/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-16 ****** ****** ****** UL.******
94/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-22 ****** ****** ****** UL.******
95/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-22 ****** ****** ****** UL.******
96/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-09 ****** ****** ****** UL.******
97/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-09 ****** ****** ****** UL.******
98/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-20 ****** ****** ****** UL.******
99/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-21 ****** ****** ****** UL.******
100/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-26 ****** ****** ****** UL.******
101/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-28 ****** ****** ****** UL.******
102/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-28 ****** ****** ****** UL.******
103/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-22 ****** ****** ****** UL.******
104/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-23 ****** ****** ****** UL.******
105/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-23 ****** ****** ****** UL.******
106/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-26 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Ustjanowa Górna 128 28-700 Ustrzyki Dolne
107/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-30 ****** ****** ****** UL.******
108/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-04 ****** ****** ****** UL.******
109/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-10 ****** ****** ****** UL.******
110/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-07 ****** ****** ****** UL.******
111/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-06 NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
112/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-10 ****** ****** ****** UL.******
113/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-10 ****** ****** ****** UL.******
114/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-10 RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 'SOSENKA' 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.GOMBROWICZA 17/22
115/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-04-30 ****** ****** ****** UL.******
116/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-13 PZD RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 'KANIENNA LAWORTA' 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.PIONIERSKA 2 37
117/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-12 KOŁO ŁOWIECKIE 'JARZĄBEK' 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.PIONIERSKA 2/7
118/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-14 ****** ****** ****** UL.******
119/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-13 ****** ****** ****** UL.******
120/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-21 ****** ****** ****** UL.******
121/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-05-25 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE, REJON W LESKU Ul. Przemysłowa 16 38-600 Lesko
122/2010/A Likwidacja lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych 2010-05-25 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
123/2010/A Rozszerzenie koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Wańkowa 2010-05-14 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
124/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-07 BIESZCZADZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH38-700 USTRZYKI DOLNE UL.PRZEMYSŁOWA 16
125/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-07 ****** ****** ****** UL.******
126/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-08 ****** ****** ****** UL.******
127/2010/A Przebudowa istniejącego garażu na warsztat samochodowy w m. Ustjanowa Górna 2010-05-21 ****** ****** ****** UL.******
128/2010/A Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich w gm. Ustrzyki Dolne i gm. Czarna 2010-05-31 NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
129/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-10 ZARZĄD OGRODU DZIAŁKOWEGO ,,STORCZYK' W USTRZYKACH DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE
130/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-15 ****** ****** ****** UL.******
131/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-24 ****** ****** ****** UL.******
132/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-25 ****** ****** ****** UL.******
133/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-29 ****** ****** ****** UL.******
134/2010/A Przebudowa mostu przez potok Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej Nr. 84 w km 38+036 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, gmina Ustrzyki Dolne 2010-06-25 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
135/2010/A Przebudowa mostu przez potok Stwiąż w miejscowości Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr.84 w km 43+054 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, gmina Ustrzyki Dolne 2010-06-25 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
136/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-01 ****** ****** ****** UL.******
137/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-07 ****** ****** ****** UL.******
138/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-08 ****** ****** ****** UL.******
139/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-13 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
140/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-19 NADLEŚNICTWO BIRCZA37-740 BIRCZASTARA BIRCZA 99
141/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-06-29 ****** ****** ****** UL.******
142/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-19 NADLEŚNICTWO BIRCZA37-740 BIRCZA, STARA BIRCZA 99
143/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-27 ****** ****** ****** UL.******
144/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-29 ****** ****** ****** UL.******
145/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-28 ****** ****** ****** UL.******
146/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-07-30 ****** ****** ****** UL.******
147/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-11 ****** ****** ****** UL.******
148/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-11 ****** ****** ****** UL.******
149/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-17 ****** ****** ****** UL.******
150/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-18 ****** ****** ****** UL.******
151/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-23 ****** ****** ****** UL.******
152/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-26 ****** ****** ****** UL.******
153/2010/A Decyza dotycząca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przychodnize zmianą sposobu urzytkowania na przedszkole w miejscowosci Ustrzyki Dolne. 2010-09-08 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
154/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-23 ****** ****** ****** UL.******
155/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-07 ****** ****** ****** UL.******
156/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-27 ****** ****** ****** UL.******
157/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-08-31 ****** ****** ****** UL.******
158/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-01 ****** ****** ****** UL.******
159/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-02 ****** ****** ****** UL.******
160/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-03 ****** ****** ****** UL.******
161/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-03 ****** ****** ****** UL.******
162/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-08 ****** ****** ****** UL.******
163/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-07 ****** ****** ****** UL.******
164/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-07 ****** ****** ****** UL.******
165/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-07 ****** ****** ****** UL.******
166/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-09 ****** ****** ****** UL.******
167/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-21 ****** ****** ****** UL.******
168/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-10 ****** ****** ****** UL.******
169/2010/A Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-16 ****** ****** ****** UL.******
170/2010/A Decyzja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej w miejscowosci Ustrzyki Dolne. 2010-09-22 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
171/2010/A Decyzja dotycząca przebbudowy i budowy drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacji basenu odkrytegoprzy międzyszkolnej Krytej Pływalni w miejscowosci Ustrzykidolne. 2010-09-28 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
Ilość kart na stronie:  Numer strony:


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 4174048