Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 3/2012/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku Dostosowanie (przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej) istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzyki Dolne do pracy w tempetaturze +80*C
3 Znak sprawy IGP.6220.7.2012
4 Data założenia 2012-03-22
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku karta informacyjna przedsiwzicia, mapa ewidencyjna, orientacja, wypis z rejestru gruntw, dowd wpłaty opłaty skarbowej,pełnomocnictwo + odpis z KRS, dokumentacja w formie elektronicznej.
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnychul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki PrzestrzennejPokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 661069