Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 1/2012/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica, oddz. 313b, 314d (zadanie nr 8) na dz. nr ewod. 411 i 412 w m-ci Teleśnica Oszwarowa
3 Znak sprawy IGP.6220.1.2012
4 Data założenia 2012-01-26
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PASTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE, LASY PASTWOWE NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku karta informacyjna przedsiwzicia, kopia mapy ewidencyjnej, wypis z ewidencji gruntw, mapa sytuacyjna z projektem zagospodarowania terenu, zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, rysunki techniczne przedsiwzicia
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnychul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki PrzestrzennejPokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 661126