Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Wykaz kart typu A


Ilość kart: 14
Numer wpisu Zakres przedmiotowy wniosku Data założenia Podmiot Podgląd
Sortuj (+) Sortuj Sortuj Sortuj  
1/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiksowych uwarunkowaniach pn: Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-01-21 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn:Budowie kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ew.: 1680, 1681, 1682/5, 1682/11 i 1682/13 w miejscowości Ustrzyki Dolne 2014-06-25 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody - studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-07-30 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
4/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: Instalacja paneli fotowoltaicznych, na dz. ewid. nr 245/2 w miejscowości Hoszów, gm. Ustrzyki Dolne 2014-06-10 ****** ****** ****** UL.******
5/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-01-21 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Instalacja paneli fotowoltaicznych, na dz. ewid. nr245/2 w miejscowości Hoszów, gm. Ustrzyki Dolne 2014-06-10 ****** ****** ****** UL.******
7/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowie kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ew.: 1680, 1681, 1682/5, 1682/11 i 1682/13 w miejscowości Ustrzyki Dolne 2014-06-25 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
8/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody - studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody,, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gra. Ustrzyki Dolne. 2014-07-30 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina - Łobozew Dolny do zbiornika "Żuków" w m-ci Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna do zbiornika "Kombinat" w m-ci Ustrzyki Dolne oraz budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina. 2014-09-11 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
10/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa szt. 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnychwraz z bezodpłwowymi zbiornikami na ścieki, na działkach nr ew. 237/1 i 237/2 w miejscowości Ustjanowa Górna. 2014-10-31 ****** ****** ****** UL.******
11/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa szt. 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnychwraz z bezodpłwowymi zbiornikami na ścieki, na działacenr ew. 499 w miejscowości Ustjanowa Górna 2014-11-19 ****** ****** ****** UL.******
12/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 694 wmiejscowości Wojtkowa, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-11-27 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
13/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 53, 54, 55, 59, 61, 62 w miejscowości Nowosielce Kozickie, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-11-27 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
14/2014/A Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa budynku gospodarczego przeznaczonego na winiarnię, na dz. nr 569/1 w m-ci Stańkowa 2014-12-02 ****** ****** ****** UL.******
Ilość kart na stronie:  Numer strony:


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 782734