Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 10/2008/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku - dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrw na dz.ew. 1202, 1203, 1204/7, 1208, 1209/4, 1212, 1220, 1226, 1227, 1228, 1230, 1235, 1240/2, 1243, 1244, 1245/5, 1245/8, 1245/9, 1245/10 1246, 1247, 1248, 1249, 2237 w Ustrzykach Dolnych
3 Znak sprawy GPI.7624/12/08
4 Data założenia 2008-07-24
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku informacja o przedsiwziciu, kopia mapy ewidencji gruntw, kopia wpisw w rejestr gruntw
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 661169