Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 4/2009/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku - dot. rozbirki i montażu dwch zbiornikw ropy naftowej w m-ci Łodyna, dz.ew. 7/4
3 Znak sprawy GPI.7624/4/09
4 Data założenia 2009-03-13
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) POLSKIE GRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A ODDZIAŁ W SANOKU 38-500 SANOK UL.SIENKIEWICZA 12
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku karta informacyjna przedsiwzicia, kopia mapy ewidencyjnej, wypis z ewidencji gruntw
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17



  Ilość odwiedzin: 661228