Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 8/2017/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku Budowa zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastruktur towarzyszc realizowanego na dz. ew. nr 820 w miejscowoci Ropienka.
3 Znak sprawy GNP.6220.20.2017
4 Data założenia 2017-12-12
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PGL LP Nadlenictwa Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnychul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urzd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Wydzia Gospodarki Nieruchomociami i Zagospodarowania Przestrzennego, Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 661071