Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 11/2009/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku - dot. przebudowy mostu przez potok Rwnianka w m-ci Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej nr. 84 w km. 38+509 na dz. ew. nr 1454, 1465, 1749 w m-ci Ustrzyki Dolne
3 Znak sprawy IGP-7624/3/09
4 Data założenia 2009-10-20
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GENERALNA DYREKCJA DRG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 35-959 RZESZW UL.LEGIONW 20
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku karta informacyjna przedsiwzicia, kopia mapy ewidencyjnej, wypis z ewidencji gruntw.
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 780657