Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 7/2008/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku Poprawa dostpności komunikacyjnej Bieszczadw. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszwka-Czarna.
3 Znak sprawy GPI.7624/8/08
4 Data założenia 2008-04-28
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Wypis z ewidencji gruntw, kopia map ewidencyjnych, informacja o planowanym przedsiwziciu, zgłoszenie budowy.
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 780716