Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 6/2017/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku Przebudowa drogi powiatowej nr 2298ul. Przemysowa - Rwnia - Hoszw odcinkami w lokalizacji km 0+015-10+050, km 4+883-6+983 wraz z zatok i km 12+100-12+500 na dziakach dz. nr ew. 1745, 1701, 1719 w obrbie Ustrzyki Dolne, dz. nr ew. 390/1, 390/13 w obrbie Rwnia, dz. nr ew. 227/1, 228/1, 229/1 w obrbie Hoszowczyk, dz. nr ew. 530 w obrbie Hoszw, gmina Ustrzyki Dolne.
3 Znak sprawy GNP.6220.16.2017
4 Data założenia 2017-08-11
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) Powiat Bieszczadzki, u. Beska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnychul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Urzd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Wydzia Gospodarki Nieruchomociami i Zagospodarowania Przestrzennego, Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 606668