Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 5/2012/A
2 Zakres przedmiotowy wniosku Przebudowa istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napicia (0,4kV), przebudowa dwch istniejących słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV (jedna ze zmianą lokalizacji), dobudowa jednej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa nowych podziemnych linii energetycznych niskiego i średniego napicia (15kV), w miejscowościach Zawadka i Ropienka w gm. Ustrzyki Dolne.
3 Znak sprawy IGP.6730.11.2012
4 Data założenia 2012-05-25
5 Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku karta informacyjna przedsiwzicia, kopia mapy ewidencyjnej, wypis z ewidencji gruntw
7 Nazwa organu adresata wniosku Burmistrz Ustrzyk Dolnychul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Wydział Inwestycji i Gospodarki PrzestrzennejPokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja o sprawie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 661214