Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 47755


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2012-01-04

 Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego" 2012-12-27
Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki. 2012-12-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego: Działki nr 184, 185, 186, 187 i 188 o łącznej powierzchni 0.44 ha położone we wsi Teleśnica Oszwarowa. 2012-12-14
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych informuje o możliwości składania ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych... 2012-11-19
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy... 2012-11-14
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy... 2012-10-29
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2012-10-29
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy... 2012-10-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę boksów garażowych o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki... położonych w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza. 2012-10-05
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-10-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-09-14
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2012-08-31
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-08-31
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zwiększeniu mocy wypromieniowywanej przez nadawczy, telewizyjny system antenowy istniejącej stacji nadawczej RS TV/Jawor - Solina 2012-08-08
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2012-08-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-08-01
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-06-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne. 2012-06-18
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2012-06-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę Działka nr 207 o powierzchni 0.1911 ha położona we wsi Wojtkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego. 2012-05-30
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-05-30
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica ... 2012-05-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy... 2012-05-11
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-04-26
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2012-04-26
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-04-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-04-04
Ogłoszenie: Przypominam wszystkim osobom utrzymującym zwierzęta domowe o obowiązkach wynikających z Rozdziału VI „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne” 2012-03-14
Ogłoszenie Dotyczące: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego w 2012 r. – roboty budowlane” 2012-03-06
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony... 2012-02-27
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy... 2012-02-17
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy... 2012-01-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży... 2012-01-23
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych ogłasza: "Otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2011" 2012-01-16
Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. 2012-01-04


  Ilość odwiedzin: 1952419