Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 04 maja 2012r. do 25 maja 2012r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
    1. działka nr 147 o powierzchni 0.21 ha położona we wsi Bandrów z przeznaczeniem na cele rolnicze,
    2. działka nr 653 o powierzchni 0.21 ha położona we wsi Bandrów z przeznaczeniem na cele rolnicze,
  2. w formie bezprztargowej:
    1. część działki nr 814/11 o pow. 117.50 m2 położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Ogrodowej na rzecz właściciela obiektu tymczasowego (garażu) w tym: 17.50 m2 gruntu pod garażem i 100 m2 gruntu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania obiektu tymczasowego.

Ustrzyki Dolne, dnia 26.04.2012r.

 
  Data publikacji   2012-04-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93852