Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Dotyczące: Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego w 2012 r. – roboty budowlane”
 

O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Przeznaczenie środków funduszu sołeckiego w 2012 r. – roboty budowlane”.

W nawiązaniu do wyników ogłoszenia z dnia 01.03.2012 r. ZP-271.10.2012 r. Gmina Ustrzyki Dolne , ul. Kopernika 1 w uzupełnieniu pkt 2 – najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez EDDIE Edyta Sroka , Zawadka 20 , 38-711 Ropienka dodaje się zapis : pkt c) sołectwo Zawadka , za cenę brutto 5.425,75 zł.

oraz w zdaniu „ postępowanie unieważniono w części sołectwa” -wykreśla się Wojtkowa i Zadwórze – nie były przedmiotem tego postępowania.

Pozostałe zapisy wyników w/w postępowania nie ulegają zmianie .  

 
  Data publikacji   2012-03-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 93777