Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 10 sierpnia 2012 r. do 21 września 2012 r.. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

  1. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:

    • działka nr 11/1 o pow. 0,16 ha, położona w Leszczowatym.

  2. W formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości sąsiedniej:

    • działka nr 1285/3 o pow. 0,0186 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2012-07-23

 
  Data publikacji   2012-08-01


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96956