Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 01 czerwca 2012r. do 22 czerwca 2012r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

I. w formie bezprzetargowej:

  1. część działki nr 438 o pow. 160 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.0360ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola - na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej numerem działki 436 celem poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, do użytkowania rolniczego.

II. w formie przetargowej:

  1. boks garażowy nr 1 o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha) w położony Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza,
  2. boks garażowy nr 3 o powierzchni 20 m2 wraz z częścią działki nr 288/2 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.9669 ha) w położony Ustrzykach Dolnych przy ulicy Łukasiewicza,

Ustrzyki Dolne, dnia 18.05.2012r.

 
  Data publikacji   2012-05-30


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 93804