Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 06 kwietnia 2012r. do 27 kwietnia 2012r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie bezprzetargowej - na okres pięciu sezonów (rok 2012, 2013, 2013, 2014, 2015 i 2016) tj. od dnia 01 maja do dnia 31 października każdego roku - jedno miejsce pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy, położone na częściach działek nr 1382 i 1368/9 o łącznej powierzchni 100 m2 (ogólna powierzchnia działek 0.1478 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.  
 
  Data publikacji   2012-04-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 93786