Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 24 lutego 2012 r. do 10 kwietnia 2012 r. wykaz lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, położonego w Ustrzykach Dolnych przy Placu Chopina 4/18.  

Ustrzyki Dolne, dnia 2012-02-14  

 
  Data publikacji   2012-02-17


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 96958