Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 02 listopada 2012 r. do 14 grudnia 2012 r.. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
    • działka nr 88/16 o pow. 0,08 ha, położona w Jałowym,
    • działka nr 1612 o pow. 1,2056 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
  2. w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania zabudowanej nieruchomości sąsiedniej:
    • działki nr nr: 1288/1 i 1287/1 o łącznej pow. 0,0224 ha, położone w Ustrzykach Dolnych.

Ustrzyki Dolne, dnia 2012-10-24

 
  Data publikacji   2012-10-29


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 93790