Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie: Przypominam wszystkim osobom utrzymującym zwierzęta domowe o obowiązkach wynikających z Rozdziału VI „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”
 

OGŁOSZENIE

Przypominam wszystkim osobom utrzymującym zwierzęta domowe o obowiązkach wynikających z Rozdziału VI „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne”:

  1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.
  2. Zakazuje się szczucia psem lub doprowadzania go do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.
  3. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
  4. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli taki zakaz wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu).
  5. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
  6. Zakazuje się wyprowadzanie psów i kotów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.
  7. Właściciele psów mają obowiązek poddawania psa w wieku ponad 2 miesiące szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie w odstępach rocznych.

Kto nie wywiązuje się z powyższych obowiązków, zgodnie z art. 144 i 145 Kodeksu wykroczeń, podlega karze grzywny.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych
mgr inż. Henryk Sułuja

 
  Data publikacji   2012-03-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 93834