Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7623


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2017-01-17

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu istniejącej kładki pieszo-jezdnej pr 2018-01-11
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej publicznej relacji Stańko 2018-01-11
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dwernickiego na działkach nr ew.: 2173 2017-12-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o., nr BSC7006B na działce nr ew.: 26/4 położonej w miejscowo 2017-12-27
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 32, 47, 58, 52, 53, 64, 63, 1 2017-12-11
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dzialkowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 710, 711, 712, 714, 715/6, 2017-12-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu 2017-11-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 468/21, 467/5, 467/6, 467/1, 463, 455 położonych 2017-11-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci na działkach nr ew; 13/6 2017-11-22
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu lic 2017-11-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0. 0., nr BSC7006B na dział 2017-11-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 468/21, 467 2017-10-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej na działkach o numerach ewide 2017-10-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do opracowania projektu zmiany zarządzenia z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Moczary PLH180026 2017-10-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 353, 131, 398, 130, 135/2, 151, 440/2, 440/1, 16 2017-10-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne w granicach działek nr ew. 1325, 1327, 1329I1,132912,132913, 132914 2017-10-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 467/6, 467/1, 4 2017-10-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogi na działkach o numerach ewidencyjnych: 60, 83, 61, 68, 99/4, 715/2 położonych w miejscowośc 2017-10-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej na działkach 0 numerach ewidencyj 2017-10-03
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie 2017-09-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarz 2017-09-15
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 467/6, 467/ 2017-09-11
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej publicznej relacji Stańkowa - Zawadka w km 0+970 do 1+290 oraz w km 1+825 do 1+1933 wraz z 2017-09-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 353, 131, 3 2017-09-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogi na działkach o numerach ewidencyjnych: 60, 83, 61, 68, 2017-09-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej na działkach o numerach ewide 2017-08-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 16.08.2017 r. o wydaniu decyzji nr 7/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2017-08-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia o wydaniu decyzji nr 6/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-08-17
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31.07.2017 w sprawie wydania postanowienia. 2017-08-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Gombrowicza na działkach o numerach ewidencyjnych: 530, 395, 531/3, 394, 390, 2017-08-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę drogi gminnej relacji Zawadka - Stańkowa o długości ok. 963 mb szero 2017-07-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę wodociągu na działkach o numerach ewidencyjnych: 467 i 457 położonych w 2017-07-14
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę i rozbudowę budynku dawnej rafinerii nafty FANTO wraz ze zmianą spos 2017-07-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Gombrowicza na działkach o numerach ewid 2017-06-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Gombrowicza na działkach o numerach ewidencyjnych 531/12, 387/2, 386 2017-06-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/17 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-06-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/13 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-06-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/18 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-06-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/16 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-06-13
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia z dnia 05.06.2017r. znak: I-X.7840.1.74.2015/2017 o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1, stanowiącym tabele z inwentaryzacją drzew i krzewów przeznaczonych do wy 2017-06-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej nr 2269R Warńkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne wraz z dojaz 2017-06-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017-05-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017-05-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/16 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-05-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/18 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-05-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/13 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-05-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, wydana zostanie stosowna decyzja w sprawie zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/17 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-05-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Gombrowicza na działkach o nume 2017-05-17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przed 2017-05-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz 2017-04-28
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/17 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/13 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzew rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/18 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 5 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/16 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2017-04-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę zasilania stacji transformatorowej "Strwiążyk 1" w zakresie: budowy fragmentu linii S.N. jako napowietrzno-ka 2017-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Krościenko Dworzec 2017-04-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2025r." 2017-03-27
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku biurowo - socjalnego - Kancelarii Leśnictwa Tr 2017-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W USTRZYKACH DOLNYCH UCHWAŁY NR XXVIII/380/17 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA USTRZYKI DOL 2017-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia o podjęciu przez RADĘ MIEJSKĄ W USTRZYKACH DOLNYCH UCHWAŁY NR XXVIII/381/17 z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA USTRZYKI DOL 2017-03-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i 2017-03-10
Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.66.2016 z dnia 2 marca 2017r. zmieniającej decyzję Nr 53/15 z dnia 29 grudnia 2015r. znak: I-X.7840.1.74.2015, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia 2017-03-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: zmianę zasilania stacji transformatorowej 2017-03-02
Obwieszczenie i informacja Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: I-X.7840.1.66.2016 z dnia 7 lutego 2017r. o odmowie zmiany pozwolenia na budowę z dnia 29.12.2015r. znak: 1-X.7840.1.74.2015, dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnien 2017-02-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych informuje, iż wydana zostanie stosowna decyzja w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym sprawa znak: GNP.6220.15.2016 oraz zebraniem wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwar 2017-02-06
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017-01-27
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk pospolity, rosnącego na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 285/2 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2017-01-17


  Ilość odwiedzin: 1952423