Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia z dnia 05.06.2017r. znak: I-X.7840.1.74.2015/2017 o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1, stanowiącym tabele z inwentaryzacją drzew i krzewów przeznaczonych do wy
 

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu postanowienia z dnia 05.06.2017r. znak: I-X.7840.1.74.2015/2017 o odmowie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1, stanowiącym tabele z inwentaryzacją drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, będącym załącznikiem do decyzji z dnia 29.12.20I5r. znak: I-X.7840.1.74.2015, udzielającej Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Hermanowice Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w skład, której wchodzą: linia światłowodowa, ochrona katodowa, węzeł Hermanowice, 5 zespołów zaporowo-upustowych: Aksmanice, Trójca, Kuźmina, Tyrawa Solna, Końskie"

 
  Data publikacji   2017-06-09Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 110356