Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej publicznej relacji Stańko
 

Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej: przebudowę drogi gminnej publicznej relacji Stańkowa - Zawadka w km O+97O do 1+290 oraz w km 1+825 do 1+1933 wraz z budową nowego odcinka drogi w km 1+290 do 1+825, o łącznej długości ok. 963 mb szerokości jezdni 2x2,50m i szerokości poboczy 2xO,75m na działkach nr ew. 126/1 i 126/2, położonych w miejscowości Stańkowa, gm. Ustrzyki Dolne,

 
  Data publikacji   2018-01-11Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 110254