Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz
 

Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa-Dźwiniacz Dolny-Brzegi Dolne wraz z dojazdami na działkach nr ew. 23, 65, 44/4 położonych w miejscowości Serednica, gm. Ustrzyki Dolne.

 
  Data publikacji   2017-04-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 110267