Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci na działkach nr ew; 13/6
 

Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci na działkach nr ew; 13/6, 14, 15, 22, 23/1, 23/4, 107/4, 110, 112, 115/5, 115/6, 116, 117, 121,122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 134, 135, 136,137,138/1,141,143,144,145, 147/1, 161/2, 161/3, 161/4, 162/3, 163/2, 163/3, 163/4, 164, 165/2, 165/3, 165/4, 166, 168, 174/3, 191, 193, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 216, 217, 219, 222/2, 222/3, 225, 226, 227/1, 227/2, 228,229, 230, 243, 244, 245, 248/1, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255/2, 257/1, 258, 261, 262/1, 263, 266, 267/1, 267/2, 268, 270, 272, 277, 281, 282, 283, 284/1, 296, 299, 321, 328, 332,333, 334, 335, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 340, 341, 342, 343/2, 344/2, 345, 347/2, 348/2, 349, 350, 351, 352/2, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362/2, 363/2, 364/1, 364/2, 366, 367/1, 367/3, 367/4, 367/5, 371/2, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 388/1, 388/3, 389, 390/1, 390/2, 391, 407/1, 407/2, 409/1, 427/1, 427/2, 429, 430, 431, 432, 434, 438/1, 438/2, 439, 440, 441/3, 441/4, 442/1, 442/2, 443/1, 443/2, 443/4, 444/2, 446/2, 455, 462, 463, 465/2, 467/1, 467/3, 467/4, 467/5, 468/4, 468/7, 468/8, 468/9, 468/12, 468/15, 468/16, 468/17, 468/18, 468/19, 470/2, 470/3, 470/4, 470/9, 471/5, 472, 473/1, 473/2, 473/3, 473/9, 474/2, 475, 480, 522, 523/1, 523/2, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 położonych W miejscowości Łobozew Dolny, gm. Ustrzyki Dolne oraz na działkach nr ew.: 403, 601, 602/2, 603, 604, 607/1, 609/1 położonych W miejscowości Solina, gm. Solina.

 
  Data publikacji   2017-11-22Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 110440