Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016-2025r."
 

Na podstawie art. 8 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016 - 2025.

 
  Data publikacji   2017-03-27Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bartosz Romowicz
 
  Ilość odwiedzin: 110313