Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę zasilania stacji transformatorowej "Strwiążyk 1" w zakresie: budowy fragmentu linii S.N. jako napowietrzno-ka
 

Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: zmianę zasilania stacji transformatorowej "Strwiążyk 1" w zakresie: budowy fragmentu linii S.N. jako napowietrzno-kablowej dwunapięciowej S.N. i N.n. (EXCEL + AsXSn) z uwzględnieniem przebudowy istniejącej linii napowietrznej n.N. zasilanej ze stacji Strwiążyk 1 oraz przebudowy stacji transformatorowej Strwiążyk 1 na działkach o numerach ewidencyjnych: 71, 91, 53, 52, 50, 49, 48, 47, 46/2, 39/18, 42, 40, 38, 37/6, 37/7, 37/1, 36, 35, 28, 26, 137, 136, 133, 132, 130/1, 129/1, 129/2, 128/1, 124, 125, 123, 122, 121, 120, 119, 118 położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne, gm. Ustrzyki Dolne

 
  Data publikacji   2017-04-10Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 110276