Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/13 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne
 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i oględzinach

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 83a ust. 1 i 7 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Lokatorsko ? Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Drzewiarz" ul. St. Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości nr ewidencyjny 602/13 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne.


 
  Data publikacji   2017-04-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału GKiOŚ Joanna Szczepanik
 
  Ilość odwiedzin: 110419