Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Wykaz kart typu B


Ilość kart: 17
Numer wpisu Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Data wydania Podmiot Podgląd
Sortuj (+) Sortuj Sortuj Sortuj  
1/2017/B Decyzja o warunkach zabudowy - Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii, budowa dróg wewnętrznych i parkingu, ogrodzenia, studni kopanej, bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przyłączy - wod. kan. i elektrycznego na działce nr ew.: 212/8 położonej w miejscowości Trójca, gm. Ustrzyki Dolne 2017-12-15 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2017/B budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr ew. 2696 położonej w m. Ustrzyki Dolne - postanowienie 2017-01-18 *****
3/2017/B Postanowienie Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i Solina. 2017-08-02 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
4/2017/B postanowienie modernizacja i rozbudowa hali sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych na działce nr ew. 1682/17 położonej w m. Ustrzyki Dolne 2017-08-22 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
5/2017/B Decyzja rozbudowa i przebudowie istniejącej stacji narciarskiej Gromadzyń wraz z budową nowych obiektów, budowli i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Ustrzyki Dolne, gm. Ustrzyki Dolne 2017-08-23 ****
6/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w miejscowości Serednica wraz z dojazdami na działkach ewid. nr 23, 65 i 44/4 w miejscowości Serednica, gm. Ustrzyki Dolne. 2017-03-08 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
7/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i Solina. 2017-03-08 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPrzebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w miejscowości Serednica wraz z dojazdami na działkach ewid. nr 23, 65 i 44/4 w miejscowości Serednica, gm. Ustrzyki Dolne. 2017-03-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
9/2017/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskobudowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1506 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne 2018-08-31 ******
10/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w km 2+000 - 6+400 i w km 9+334 - 9+504 na działkach nr ew. 13, 23, 65, 79 w obrębie Serednica, 31/1, 31/2, 31/4, 31/8 w obrębie Wola Romanowa, 308 w obrębie Dźwiniacz Dolny, 261 w obrębie Łodyna 2017-07-06 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
11/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPrzebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w km 2+000 - 6+400 i w km 9+334 - 9+504 na działkach nr ew. 13, 23, 65, 79 w obrębie Serednica, 31/1, 31/2, 31/4, 31/8 w obrębie Wola Romanowa, 308 w obrębie Dźwiniacz Dolny, 261 w obrębie Łodyna. 2017-07-20 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
12/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2226R Rakowa - Stańkowa - Ropienka na odcinku w km 1+728 - 2+978, na działkach nr ew.: 126/1, 126/2, 193 w obrębie Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne 2017-08-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
13/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojkówka, odcinkami w lokalizacji km 9+600 - 12+330, na dz. nr ew.: 126 w obrębie Ropienka i dz. nr ew.: 447 w obrębie Nowosielce Kozickie 2017-08-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
14/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Równia - Hoszów odcinakami w lokalizacji km 0+015 - 10+050, km 4+883 - 6+983 wraz z zatoką i km 12+100 - 12+500, na działkach nr ew. 1745, 1701, 1719 w obrębie Ustrzyki Dolne, działkach nr ew.: 390/1, 390/13 w obrębie Równia, działkach nr ew.: 227/1, 228/1, 229/1 w obrębie Hoszowczyk, działce nr ew.: 530 w obrębie Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne 2017-08-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
15/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachprzebudowa drogi powiatowej nr 2226R Rakowa - Stańkowa - Ropienka na odcinku w km 1+728 - 2+978, na działkach nr ew.: 126/1, 126/2, 193 w obrębie Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne 2017-08-31 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
16/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachprzebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojkówka, odcinkami w lokalizacji km 9+600 - 12+330, na dz. nr ew.: 126 w obrębie Ropienka i dz. nr ew.: 447 w obrębie Nowosielce Kozickie, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-31 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
17/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachprzebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Równia - Hoszów odcinakami w lokalizacji km 0+015 - 10+050, km 4+883 - 6+983 wraz z zatoką i km 12+100 - 12+500, na działkach nr ew. 1745, 1701, 1719 w obrębie Ustrzyki Dolne, działkach nr ew.: 390/1, 390/13 w obrębie Równia, działkach nr ew.: 227/1, 228/1, 229/1 w obrębie Hoszowczyk, działce nr ew.: 530 w obrębie Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-31 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
Ilość kart na stronie:  Numer strony:


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 111075