Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Wykaz kart typu B


Ilość kart: 39
Numer wpisu Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Data wydania Podmiot Podgląd
Sortuj (+) Sortuj Sortuj Sortuj  
1/2008/B postanowienie - dot. budowy Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego "Arłamów" dz. ewid. 7,8/1,8/3,8/4,8/5,8/6,50,52,55,56/3,57,71 w m-ci Tarnawa Górna 2008-01-14 OW " ARŁAMÓW" S.A. W ARŁAMOWIE 38-712 WOJTKOWA , ARŁAMÓW
2/2008/B postanowienie - dot. potencjalnych prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji nr 27/2000/Ł położonej na bloku 438 2008-01-21 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
3/2008/B postanowienie - dot. prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji nr 30/2000/Ł położonej na bloku 458 2008-01-21 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
4/2008/B decyzja - dot. budowy nalewaka ropy naftowej oraz stanowiska napełniacza autocysterny w Brylukowie dz. ewid. 39 2008-01-23 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
5/2008/B decyzja - dot. remontu ulic w mieście Ustrzyki Dolne na dz. ewid. 842,977,1102,918 i 90 połozonych w Ustrzykach Dolnych 2008-02-14 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
6/2008/B decyzja - dot. budowy 2 budynkĂłw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastr. technicz. Lokalizacja dz. 26 i cz.dz.27 Leszczowate 2008-02-19 ****** ****** ****** UL.******
7/2008/B postanowienie - dot. przebudowy istniejącego mostu przez rzeke Wiar w ciagu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, km 9 + 217,00 na dz. ewid. 7/1, 23,61 w m. Wojtkowa 2008-04-24 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
8/2008/B decyzja - dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i warsztatem samochodowym wraz z infrastrukturą i zb. bezodpływowym. dz. ewid. 290 w Ustianowej Górnej 2008-05-05 ****** ****** ****** UL.******
9/2008/B postanowienie - dot. Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych z ist. osiedla przy ul. Bieszczadzkiej oraz z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dwernickiego i Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-05 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
10/2008/B postanowienie - dot. Remont i przebudowa chodników gminnych w ciągu ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne o łącznej długości 4.352,00 mb 2008-05-05 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
11/2008/B postanowienie - dot. budowy kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Nadgórnej, Jana Pawła II, Gombrowicza, Ogrodoweji Dobrej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-06 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
12/2008/B decyzja - dot. Remont i przebudowa chodników gminnych w ciągu ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne o łącznej długości 4.352,00 mb 2008-05-14 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
13/2008/B decyzja - dot. Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych z ist. osiedla przy ul. Bieszczadzkiej oraz z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dwernickiego i Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-15 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
14/2008/B decyzja - dot. budowy kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Nadgórnej, Jana Pawła II, Gombrowicza, Ogrodoweji Dobrej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
15/2008/B decyzja - dot. prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji nr 27/2000/Ł położonej na bloku 438 2008-05-30 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
16/2008/B decyzja - dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi w obrębie bloku koncesyjnego 458 w gm. Ustrzyki Dolne, Czarna, Solina, Olszanica 2008-05-30 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
17/2008/B decyzja - dot. nalewaka ropy naftowej w miejscowości Leszczowate, dz. ewid. nr 46 2008-06-17 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
18/2008/B postanowienie - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - Ustrzyki Dolne, Równia, Hoszowczyk, Hoszów. 2008-06-26 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
19/2008/B decyzja - dot. przebudowy istniejącego mostu przez rzeke Wiar w ciagu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, km 9 + 217,00 na dz. ewid. 7/1, 23,61 w m. Wojtkowa 2008-06-30 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
20/2008/B decyzja - dot. Rozbudowa istniejącej jedno kondygnacyjnej hali produkcyjnej poprzez dobudowę hali magazynowej przeznaczonej do składowania materjałów gotowych do sprzedaży dz.ew.167/1 w m. Krościenko 2008-07-09 PPH "DANKROS" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.USTJANOWA GÓRNA 98B
21/2008/B postanowienie - dot. modernizacji parku ropy KRN Wańkowa. Przebudowa ropociągu na dz. ew. nr 143,144,142/1,141,140,124/1,49,46 Leszczowate 2008-07-09 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
22/2008/B decyzja - dot. rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dz. ew. nr 518,515,520,521,522 w Brzegach Dolnych 2008-07-10 M.P.G.K. SP Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE , BRZEGI DOLNE 1
23/2008/B postanowienie - dot. Poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczadów. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna. 2008-07-28 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
24/2008/B decyzja - dot. nalewaka ropy naftowej w miejscowości Leszczowate, dz. ew. nr 46 2008-08-11 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
25/2008/B decyzja - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - Ustrzyki Dolne, Równia, Hoszowczyk, Hoszów. 2008-08-19 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
26/2008/B decyzja - dot. przebudowy ropociągu KRN Wańkowa. - nalewak Leszczowate na dz. ew. nr 143, 144, 142/2, 141, 140, 124/1, 49 i 46 w m-ci Lesczowate 2008-08-19 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
27/2008/B decyzja - dot. budowy 5 kominów suszarni ze sterownią, budowa fundamentów pod suszarnięna dz. ew. nr 535 Ustianowa Górna 2008-08-20 PPH "DANKROS" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.USTJANOWA GÓRNA 98B
28/2008/B decycja - dot. budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan - do ogrzewania budynku stacji diagnostycznej dz. ew. nr 1970/12 Ustrzyki Dolne 2008-08-20 PPHU "SAN-UST" SP Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.GEN. DWERNICKIEGO 2A
29/2008/B postanowienie - dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa - Nowosielce Kozickie - Wojtkówka w km 0 + 000 - 2 + 300 nr dz.ewid. 368-526,69 w m. Nowosielce Kozickie i dz. ewid. 265,524,7/1 w m. Wojtkowa 2008-08-28 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
30/2008/B decyzja - dot. poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczadów. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna. 2008-09-29 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
31/2008/B postanowienie - dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w Ustrzykach Dolnych 2008-09-03 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
32/2008/B postanowienie - dot. budowy budynku mieszkalno-usługowego oraz zb. bezodpływowego na ścieki bytowe w m-ci Ropienka. 2008-09-11 ****** ****** ****** UL.******
33/2008/B decyzja - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2292R Wojtkowa - Nowosielce Kozickie - Wojtkówka w km 0+000 - 2+300, gm. Ustrzyki Dolne 2008-09-12 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
34/2008/B decyzja - dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w Ustrzykach Dolnych 2008-09-22 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
35/2008/B decyzja - dot. budowy budynku mieszkalno - usługowego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki bytow, na części działki nr. ew. 217 położonej w miejscowości Ropienka, gm. Ustrzyki Dolne 2008-09-25 ****** ****** ****** UL.******
36/2008/B decyzja - dot. budowy Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego "Arłamów" dz. ew. 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 50, 52, 55, 56/3, 57, 71 w m-ci Janna Górna. 2008-10-15 OW " ARŁAMÓW" S.A. W ARŁAMOWIE 38-712 WOJTKOWA , ARŁAMÓW
37/2008/B decyzja - dot. przebudowy "Parku pod Dębami" dz. ewid. nr 1150/2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-10-22 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
38/2008/B postanowienie - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszówka - Czarna, gm. Ustrzyki Dolne 2008-11-12 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
39/2008/B decyzja - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszówka - Czarna, gm. Ustrzyki Dolne 2008-12-29 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
Ilość kart na stronie:  Numer strony:


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 41720