Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Wykaz kart typu B


Ilość kart: 318
Numer wpisu Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Data wydania Podmiot Podgląd
Sortuj (+) Sortuj Sortuj Sortuj  
1/2008/B postanowienie - dot. budowy Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego "Arłamów" dz. ewid. 7,8/1,8/3,8/4,8/5,8/6,50,52,55,56/3,57,71 w m-ci Tarnawa Górna 2008-01-14 OW " ARŁAMÓW" S.A. W ARŁAMOWIE 38-712 WOJTKOWA , ARŁAMÓW
1/2009/B postanowienie - dot. budowy sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody i niezbędna infrastrukturą w m-ci Stańkowa oraz budowie sieci wodociągowej z pompownią w m-ci Dżwiniacz Dolny i Łodyna, gm. Ustrzyki Dolne 2009-03-17 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
1/2010/B decyzja - dot. przebudowy mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej nr. 84 w km. 38+509 na dz. ew. nr 1454, 1465, 1749 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-01-04 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
1/2011/B decyzja dot. Rozbudowy drogi woj. 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostami przez potok b.n. w km 21+932 ; 22+072 i przez potok Karaszyn w km 22+155; 22+285 w m-ci Liskowate 2011-07-11 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
1/2012/B postanowienie - dot. Dostosowanie (przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej) istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzyki Dolne do pracy w tempetaturze +80*C 2012-04-25 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
1/2013/B Decyzja dotycząca budowy pawilonu handlowego o pow. 2200m2 w tympow. sprzedaży 1500m2 wraz z parkingirm na 90 miejsc postojowych, masztem reklamowy, zjazdem z drogi publicznej i niezbędną infrastrukturą, placem dostaw, rampą, przyłączem, zb. na odpaby płynne w m-ci Ustrzyki Dolne 2013-02-04 ****** ****** ****** UL.******
1/2014/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - instalacja paneli fotowoltaicznych, na dz. nr ew. 245/2 w miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne 2014-07-08 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
1/2015/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa 16 szt. Budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z bezodpływowymi zb. na nieczystości ciekłe na działce ewid nr 499 w m-ci Ustjanowa Górna 2015-01-07 ****** ****** ****** UL.******
1/2016/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Przebudowa drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna w km 0+750 - 2+700, 2+850 - 3+550, 3+850 - 4+700, 5+850 - 7+500, 8+500 - 10+000, 10+100 - 11+299 2016-01-25 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
1/2017/B Decyzja o warunkach zabudowy - Budowa budynku biurowo-socjalnego - kancelarii, budowa dróg wewnętrznych i parkingu, ogrodzenia, studni kopanej, bezodpływowego zbiornika na ścieki oraz przyłączy - wod. kan. i elektrycznego na działce nr ew.: 212/8 położonej w miejscowości Trójca, gm. Ustrzyki Dolne 2017-12-15 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
1/2018/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBudowa instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Sp.z o.o. "BT_26939 USTRZYKI DOLNE CENTRUM DWA" na działce nr 1840/2 w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2018-04-19 POLKOMTEL SP. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
2/2008/B postanowienie - dot. potencjalnych prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji nr 27/2000/Ł położonej na bloku 438 2008-01-21 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
2/2009/B decyzja - dot. budowy sieci wodociągowej ze stacją uzdatniania wody i niezbędna infrastrukturą w m-ci Stańkowa oraz budowie sieci wodociągowej z pompownią w m-ci Dżwiniacz Dolny i Łodyna, gm. Ustrzyki Dolne 2009-04-02 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2010/B decyzja - dot. przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na bud. mieszkalny wielorodzinny w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-01-05 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2011/B postanowienie dot. Rozbudowy drogi woj. 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostami przez potok b.n. w km 21+932 ; 22+072 i przez potok Karaszyn w km 22+155; 22+285 w m-ci Liskowate 2011-06-06 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
2/2012/B Postanowienie dot. utworzenia lądowiska dla samolotów i śmigłowców na dz. nr ew. 324/1 w Łobozewie Dolnym 2012-05-07 ****** ****** ****** UL.******
2/2013/B Zmiana sposobu użytkowania części bydynku gospodarczego, służącego produkcji rolnej - na części produkcyjnej w zakresie wytwarzania brykietów z biomasy do celów energetycznych, na dz. nr ew. 75/84 w miejscowości Serednica, gmina Ustrzyki Dolne. 2013-01-07 SEREDNICA SP. Z O.O.38-711 ROPIENKA, SEREDNICA 14
2/2014/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ew.: 1680, 1681, 1682/5, 1682/11 i 1682/13 w miejscowości Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne 2014-07-22 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
2/2015/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina - Łobozew Dolny do zbiornika "Żuków" w m-ci Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna do zbiornika "Kombinat" w m-ci Ustrzyki Dolne oraz budowa magistrali wodociągowej od ujęcia na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina 2015-01-12 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
2/2016/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Przebudowa drogi powiatowej nr 2268R Wańkowa - Leszczowate - Łodyna w km 0+750 - 2+700, 2+850 - 3+550, 3+850 - 4+700, 5+850 - 7+500, 8+500 - 10+000, 10+100 - 11+299 2016-01-26 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
2/2018/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBudowie zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. ew. nr 820 w miejscowości Ropienka, 2018-05-28 PGL LP Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
2/2017/B budowa pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących na działce nr ew. 2696 położonej w m. Ustrzyki Dolne - postanowienie 2017-01-18 *****
3/2008/B postanowienie - dot. prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji nr 30/2000/Ł położonej na bloku 458 2008-01-21 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
3/2009/B postanowienie - dot. przebudowy Parku pod Dębami w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew. nr 1150/2 2009-04-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2010/B decyzja -dot. rozbudowy i przebudowy trybun stadionu sportowego wraz z ciągami pieszymi na dz. ew. nr 1823 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-01-18 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
3/2011/B decyzja dot. Przebudowy mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr. 84 w km 42 + 432 2011-06-06 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
3/2012/B decyzja dot. - dostosowania (przebudowa istniejącej linii elektroenergetycznej) istniejącej linii napowietrznej 110 kV Zasław - Ustrzyki Dolne do pracy w tempetaturze +80*C 2012-05-21 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
3/2013/B Zmiana sposobu użytkowania części bydynku gospodarczego, służącego produkcji rolnej - na części produkcyjnej w zakresie wytwarzania brykietów z biomasy do celów energetycznych, na dz. nr ew. 75/84 w miejscowości Serednica, gmina Ustrzyki Dolne. 2013-04-08 SEREDNICA SP. Z O.O.38-711 ROPIENKA, SEREDNICA 14
3/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-04-01 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
3/2015/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 53, 54, 55, 59, 61, 62 w miejscowości Nowosielce Kozickie 2015-01-19 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
3/2016/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowie mostu przez potok bez nazwy miejscowości Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko-Ustrzyki Dolne - Krościenko - Granica Państwa w km 42+432. 2016-03-08 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
3/2018/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBudowie zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na dz. ew. nr 820 w miejscowości Ropienka. 2018-05-25 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
3/2017/B Postanowienie Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i Solina. 2017-08-02 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
4/2008/B decyzja - dot. budowy nalewaka ropy naftowej oraz stanowiska napełniacza autocysterny w Brylukowie dz. ewid. 39 2008-01-23 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
4/2009/B postanowienie - dot. budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy krytej pływalni "Delfin" w Ustrzykach Dolnych dz. ew. 557/2 2009-04-24 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
4/2010/B postanowienie -dot. przebudowa bud. inwentarskiego ze zm. sposobu użytk. pomieszczeń na salę widowiskową, nadbudową bud. DPS z przeznaczeniem na pracownię terapeutyczną oraz remoncie dróg wew., placów i traków, na dz. ew. 43/1, 43/2, 43/4 i 43/6 w m-ci Moczary 2010-02-17 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
4/2011/B decyzja dot. Zagospodarowania odwiertu Łodyna 90K - kopalnia ropy naftowej Łodyna 2011-05-09 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
4/2012/B postanowienie dot. budowy zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica, oddz. 313b, 314d (zadanie nr 8) na dz. nr ewod. 411 i 412 w m-ci Teleśnica Oszwarowa 2012-05-21 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE, LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
4/2013/B Budowa modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działce nr ewid.394 w m-ci Brzegi Dolne 2013-09-05 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
4/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa odcinka Ropociągu DN80 na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa. 2014-01-24 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
4/2015/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 694 w miejscowości Wojtkowa 2015-01-19 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
4/2016/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowie mostu przez potok bez nazwy miejscowości Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej nr 84 Sanok - Lesko-Ustrzyki Dolne - Krościenko - Granica Państwa w km 42+432. 2016-04-07 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
4/2018/B Budowa instalacji radiokomunikacyjnej Polkomtel Sp.z o.o. "BT_26939 USTRZYKI DOLNE CENTRUM DWA" na działce nr 1840/2 w miejscowości Ustrzyki Dolne. 2018-07-11 POLKOMTEL SP. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
4/2017/B postanowienie modernizacja i rozbudowa hali sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych na działce nr ew. 1682/17 położonej w m. Ustrzyki Dolne 2017-08-22 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
5/2008/B decyzja - dot. remontu ulic w mieście Ustrzyki Dolne na dz. ewid. 842,977,1102,918 i 90 połozonych w Ustrzykach Dolnych 2008-02-14 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
5/2009/B postanowienie - dot. budowy hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ustrzykach Dolnych na dz. ew. 1201,1202,1203,1200/6,1204/7 2009-04-28 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
5/2010/B decyzja dot. Przebudowy bud. inwentarskiego ze zm. sposobu użytk. pomieszczeń na salę widowiskową, nadbudową bud. DPS z przeznaczeniem na pracownię terapeutyczną oraz remoncie dróg wew., placów i traków, na dz. ew. 43/1, 43/2, 43/4 i 43/6 w m-ci Moczary 2010-03-02 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
5/2011/B postanowienie dot. Przebudowy mostu przez potok bez nazwy w m-ci Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr. 84 w km 42 + 432 2011-05-09 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
5/2012/B decyzja dot. budowy zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Teleśnica, oddz. 313b, 314d (zadanie nr 8) na dz. nr ewod. 411 i 412 w m-ci Teleśnica Oszwarowa 2012-05-22 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE, LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
5/2013/B Postanowienie dot. przebudowy mostu na rzece Strwiąż w ciągu drogi powiatowej 2269R Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne w miejscowości Brzegi Dolne wraz z dojazdami. 2013-11-13 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
5/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa 2014-02-17 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
5/2015/B Postanowienie o zawieszeniu postępowania. Budowa 16 szt. Budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z bezodpływowymi zb. na nieczystości ciekłe na działce ewid nr 499 w m-ci Ustjanowa Górna 2015-02-03 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
5/2016/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Rozbudowa i przebudowa istniejącej stacji narciarskiej Gromadzyń wraz z budową nowych obiektów, budowli i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-05-06 ****** ****** ****** UL.******
5/2017/B Decyzja rozbudowa i przebudowie istniejącej stacji narciarskiej Gromadzyń wraz z budową nowych obiektów, budowli i infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Ustrzyki Dolne, gm. Ustrzyki Dolne 2017-08-23 ****
6/2008/B decyzja - dot. budowy 2 budynkĂłw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej wraz z infrastr. technicz. Lokalizacja dz. 26 i cz.dz.27 Leszczowate 2008-02-19 ****** ****** ****** UL.******
6/2009/B postanowienie - dot. budowy budynku warsztatu samochodowego wraz z zapleczem socjalno usługowym na dz. ew. nr 1484 w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-05-07 ****** ****** ****** UL.******
6/2010/B postanowienie - dot. Rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gosp. na warsztat mechaniki pojazdowej dwustanowiskowej z zapleczem socjalnym oraz bud. zb. na ścieki na dz. ew. 103/3 w m-ci Zawadka 2010-03-17 ****** ****** ****** UL.******
6/2011/B postanowienie dot. Zagospodarowania odwiertu Łodyna 90K - kopalnia ropy naftowej Łodyna 2011-04-26 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
6/2012/B Decyzja dot. przebudowy istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4kV), przebudowa dwóch istniejących słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV (jedna ze zmianą lokalizacji), dobudowa jednej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowa nowych podziemnych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia (15kV), w miejscowościach Zawadka i Ropienka w gm. Ustrzyki Dolne. 2012-06-14 PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE20-340 LUBLIN UL.GARBARSKA 21A
6/2013/B Decyzja dot. przebudowy mostu na rzece Strwiąż w ciągu drogi powiatowej 2269R Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne w miejscowości Brzegi Dolne wraz z dojazdami. 2013-11-18 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
6/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-04-24 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
6/2015/B Postanowienie o zawieszeniu postępowania. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 53, 54, 55, 59, 61, 62 w miejscowości Nowosielce Kozickie 2015-02-03 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
6/2016/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1506 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-05-09 ****** ****** ****** UL.******
6/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w miejscowości Serednica wraz z dojazdami na działkach ewid. nr 23, 65 i 44/4 w miejscowości Serednica, gm. Ustrzyki Dolne. 2017-03-08 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
7/2008/B postanowienie - dot. przebudowy istniejącego mostu przez rzeke Wiar w ciagu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, km 9 + 217,00 na dz. ewid. 7/1, 23,61 w m. Wojtkowa 2008-04-24 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
7/2009/B decyzja - dot. budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy krytej pływalni "Delfin" w Ustrzykach Dolnych dz. ew. 557/2 2009-05-08 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
7/2010/B post. dot. Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego dz.ew. 1682/4 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-04-13 S-MEDIA SP.Z O.O. 31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
7/2011/B postanowienie dot. Zmiany sposobu użytk. części budynku gospodarczego służącego produkcji rolnej z przeznaczeniem na część produkcyjną w zakresie usytuowania mobilnej linii do brykietowania słomy w m-ci serednica 2011-04-19 SEREDNICA SP. Z O.O.38-711 ROPIENKA, SEREDNICA 14
7/2012/B Budowa modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działce nr ewid.394 w m-ci Brzegi Dolne 2012-07-19 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
7/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa odcinka Ropociągu DN80 na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa. 2014-02-10 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
7/2015/B Postanowienie o zawieszeniu postępowania. Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. ewid. nr 694 w miejscowości Wojtkowa 2015-02-03 ENERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.36-047 NIECHOBRZ, NIECHOBRZ 976
7/2016/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa stacji paliw ze stacją diagnostyczną w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej w miejscu istniejącej stacji LPG na działkach nr ew. 1774, 1748 położonych w Ustrzykach Dolnych 2016-08-01 ****** ****** ****** UL.******
7/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w miejscowościach Łobozew Dolny i Solina. 2017-03-08 Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
8/2008/B decyzja - dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i warsztatem samochodowym wraz z infrastrukturą i zb. bezodpływowym. dz. ewid. 290 w Ustianowej Górnej 2008-05-05 ****** ****** ****** UL.******
8/2009/B - dot. przebudowy Parku pod Dębami w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew. nr 1150/2 2009-05-20 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
8/2010/B postanowienie dot. rekultywacji skłądowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne 2010-04-14 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
8/2011/B postanowienie dot. Budowy pawilonu handlowego o pow. 2200m2 w tympow. sprzedaży 1500m2 wraz z parkingirm na 90 miejsc postojowych, masztem reklamowy, zjazdem z drogi publicznej i niezbędną infrastrukturą, placem dostaw, rampą, przyłączem, zb. na odpaby płynne w m-ci Ustrzyki Dolne 2011-04-07 ****** ****** ****** UL.******
8/2012/B decyzja dotycząca zwiększenia mocy wypromieniowanej przez nadawczy, telewizyjny system antenowy istniejącej stacji, nadawczej RS TV / Jawor-Solina na częsci dz. nr ew. 34 w m-ci Teleśnica Sanna gm. Ustrzyki Dolne, na części dz. nr ew. 645 w m-ci Solina gm. Solina 2012-08-08 RS TV S.A.26-600 RADOM UL.CHORZOWSKA 15
8/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina - Łobozew Dolny do zbiornika "Żuków" w m-ci Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna do zbiornika "Kombinat" w m-ci Ustrzyki Dolne oraz budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina. 2014-11-18 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
8/2015/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji 2015-05-28 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
8/2016/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Budowa zakładu przetwarzania odpadów gruzu w Ustrzykach Dolnych 2016-08-08 ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYWA "CZARNA" S.C. , ARKADIUSZ PITAK, AUGUSTYN PITAK,38-700 USTRZYKI DOLNE, RÓWNIA 33C
8/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPrzebudowa mostu w km 3+392 w ciągu drogi powiatowej Nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w miejscowości Serednica wraz z dojazdami na działkach ewid. nr 23, 65 i 44/4 w miejscowości Serednica, gm. Ustrzyki Dolne. 2017-03-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
9/2008/B postanowienie - dot. Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych z ist. osiedla przy ul. Bieszczadzkiej oraz z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dwernickiego i Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-05 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2009/B - dot. budowy hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ustrzykach Dolnych na dz. ew. 1201,1202,1203,1200/6,1204/7 2009-05-21 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2010/B decyzja dot. rekultywacji skłądowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne 2010-04-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2011/B postanowienie dot. Przebudowy mostu przez potok Stwiąż w miejscowości Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr.84 w km 43+054 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, gmina Ustrzyki Dolne 2011-07-19 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
9/2012/B Postanowienie dot. utworzenia lądowiska dla samolotów i śmigłowców na dz. nr ew. 324/1 w Łobozewie Dolnym 2012-09-06 ****** ****** ****** UL.******
9/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa 2014-01-30
9/2016/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Modernizacja i rozbudowa hali sortowni odpadów w Ustrzykach Dolnych na działce nr ew. 1682/17 położonej w m. Ustrzyki Dolne. 2016-08-08 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2017/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskobudowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1506 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne 2018-08-31 ******
10/2008/B postanowienie - dot. Remont i przebudowa chodników gminnych w ciągu ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne o łącznej długości 4.352,00 mb 2008-05-05 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
10/2009/B postanowienie - dot. montażu surzarni drewna w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew nr 1899 2009-05-27 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "JUTAPOL" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.NADGÓRNA 2
10/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-01-08 ****** ****** ****** UL.******
10/2011/B decyzja dot. Zmiany sposobu użytk. części budynku gospodarczego służącego produkcji rolnej z przeznaczeniem na część produkcyjną w zakresie usytuowania mobilnej linii do brykietowania słomy w m-ci serednica 2011-07-26 SEREDNICA SP. Z O.O.38-711 ROPIENKA, SEREDNICA 14
10/2012/B postanowienie dot. - Rozbudowy zakładu produkcji drewna kominkowego 2012-09-24 S-MEDIA SP.Z O.O.31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
10/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody - studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-11-24
10/2016/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa zakładu przetwarzania odpadów gruzu w Ustrzykach Dolnych 2016-12-19 ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYWA "CZARNA" S.C. , ARKADIUSZ PITAK, AUGUSTYN PITAK,38-700 USTRZYKI DOLNE, RÓWNIA 33C
10/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w km 2+000 - 6+400 i w km 9+334 - 9+504 na działkach nr ew. 13, 23, 65, 79 w obrębie Serednica, 31/1, 31/2, 31/4, 31/8 w obrębie Wola Romanowa, 308 w obrębie Dźwiniacz Dolny, 261 w obrębie Łodyna 2017-07-06 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
11/2008/B postanowienie - dot. budowy kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Nadgórnej, Jana Pawła II, Gombrowicza, Ogrodoweji Dobrej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-06 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
11/2009/B decyzja - dot. montażu suszarni energooszczędnej w miejsce starej wysłużonej suszarni drewna w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew nr 1899 2009-06-10 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "JUTAPOL" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.NADGÓRNA 2
11/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-01-07 ****** ****** ****** UL.******
11/2011/B postanowienie dot. Wykonania i eksploatacji odkrytej kompostowni pryzmowej na dz. ewid.513 w m-ci Brzegi Dolne 2011-08-01 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
11/2012/B Decyzja dotycząca realizacji projektu "Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego" - nr rej wniosku WND-RPPK.01.01.00-18-427/09, w w szczegulności wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym oraz unowocześnienie wyposażenia dzięki zakupowi:1. namiotów do działalności całodobowej - 4 szt.(300m2 jeden);2. skrzyń metalowych do suszenia drewna w ilości 300 szt.;3. stelażu magazynowego do drewna kominkowego luzem - 2 komplety;4. taśmociągu przenośnego z zasobnikiem - 1 szt.;5. wózka widłowegoz wyposażeniem - 1 szt.;6. systemu zdalnego monitorowania i kontroli jakości procesu technologicznego- 1 szt., na dz. nr ew. 1682/4 w miejscowości Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne. 2012-12-24 S-MEDIA SP.Z O.O.31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
11/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody --studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-10-29
11/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachPrzebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa - Dźwiniacz Dolny - Brzegi Dolne w km 2+000 - 6+400 i w km 9+334 - 9+504 na działkach nr ew. 13, 23, 65, 79 w obrębie Serednica, 31/1, 31/2, 31/4, 31/8 w obrębie Wola Romanowa, 308 w obrębie Dźwiniacz Dolny, 261 w obrębie Łodyna. 2017-07-20 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
12/2008/B decyzja - dot. Remont i przebudowa chodników gminnych w ciągu ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne o łącznej długości 4.352,00 mb 2008-05-14 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
12/2009/B postanowienie - dot. przebudowy budynki i dobudowy kompleksu sportowego BZSZ w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew. 1699/2 2009-06-12 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
12/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-01-13 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-700 USTRZYKI DOLNE , USTJANOWA GÓRNA 95
12/2011/B postanowienie dot. Poprawy jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż oraz zlewiska Morza Czarnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m-ci Ustrzyki Dolne i Stary Sambor 2011-09-19 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
12/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2226R Rakowa - Stańkowa - Ropienka na odcinku w km 1+728 - 2+978, na działkach nr ew.: 126/1, 126/2, 193 w obrębie Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne 2017-08-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
13/2008/B decyzja - dot. Budowa kolektora sanitarnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych z ist. osiedla przy ul. Bieszczadzkiej oraz z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dwernickiego i Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-15 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
13/2009/B postanowienie - dot. przebudowy mostu na rzece Wiar w m-ci Wojtkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne 2009-06-19 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
13/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-01-18 ****** ****** ****** UL.******
13/2011/B decyzja dot. Poprawy jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż oraz zlewiska Morza Czarnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej w m-ci Ustrzyki Dolne i Stary Sambor 2011-09-21 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
13/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojkówka, odcinkami w lokalizacji km 9+600 - 12+330, na dz. nr ew.: 126 w obrębie Ropienka i dz. nr ew.: 447 w obrębie Nowosielce Kozickie 2017-08-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
14/2008/B decyzja - dot. budowy kanalizacji sanitarnej osiedla przy ul. Nadgórnej, Jana Pawła II, Gombrowicza, Ogrodoweji Dobrej w Ustrzykach Dolnych 2008-05-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
14/2009/B decyzja - dot. przebudowy budynki i dobudowy kompleksu sportowego BZSZ w m-ci Ustrzyki Dolne dz. ew. 1699/2 2009-06-22 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
14/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-02-08 ****** ****** ****** UL.******
14/2011/B decyzja dot. przebudowy mostu przez potok Stwiąż w miejscowości Brzegi Dolne w ciągu drogi krajowej Nr.84 w km 43+054 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, gmina Ustrzyki Dolne 2011-10-18 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
14/2017/B Postanowienie o odstąpieniu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoprzebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Równia - Hoszów odcinakami w lokalizacji km 0+015 - 10+050, km 4+883 - 6+983 wraz z zatoką i km 12+100 - 12+500, na działkach nr ew. 1745, 1701, 1719 w obrębie Ustrzyki Dolne, działkach nr ew.: 390/1, 390/13 w obrębie Równia, działkach nr ew.: 227/1, 228/1, 229/1 w obrębie Hoszowczyk, działce nr ew.: 530 w obrębie Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne 2017-08-24 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
15/2008/B decyzja - dot. prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na koncesji nr 27/2000/Ł położonej na bloku 438 2008-05-30 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
15/2009/B postanowienie - dot. rozbiórki i montaşu dwóch zbiorników ropy naftowej w m-ci Łodyna, dz.ew. 7/4 2009-07-07 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
15/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-02-08 ****** ****** ****** UL.******
15/2011/B decyzja dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2299R, droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 2011-11-18 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
15/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachprzebudowa drogi powiatowej nr 2226R Rakowa - Stańkowa - Ropienka na odcinku w km 1+728 - 2+978, na działkach nr ew.: 126/1, 126/2, 193 w obrębie Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne 2017-08-31 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
16/2008/B decyzja - dot. poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonego z robotami geologicznymi w obrębie bloku koncesyjnego 458 w gm. Ustrzyki Dolne, Czarna, Solina, Olszanica 2008-05-30 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
16/2009/B decyzja - dot. przebudowy mostu na rzece Wiar w m-ci Wojtkowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, gm. Ustrzyki Dolne 2009-07-09 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
16/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-01-29 ****** ****** ****** UL.******
16/2011/B postanowienie dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2299R, droga przez wieś Hoszowczyk w km 0+160-1+704 2011-11-14 POWIAT BIESZCZADZKI38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
16/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachprzebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojkówka, odcinkami w lokalizacji km 9+600 - 12+330, na dz. nr ew.: 126 w obrębie Ropienka i dz. nr ew.: 447 w obrębie Nowosielce Kozickie, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-31 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
17/2008/B decyzja - dot. nalewaka ropy naftowej w miejscowości Leszczowate, dz. ewid. nr 46 2008-06-17 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
17/2009/B decyzja - dot. rozbiórki i montaşu dwóch zbiorników ropy naftowej w m-ci Łodyna, dz.ew. 7/4 2009-07-22 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
17/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-01-29 ****** ****** ****** UL.******
17/2017/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachprzebudowa drogi powiatowej nr 2298R ul. Przemysłowa - Równia - Hoszów odcinakami w lokalizacji km 0+015 - 10+050, km 4+883 - 6+983 wraz z zatoką i km 12+100 - 12+500, na działkach nr ew. 1745, 1701, 1719 w obrębie Ustrzyki Dolne, działkach nr ew.: 390/1, 390/13 w obrębie Równia, działkach nr ew.: 227/1, 228/1, 229/1 w obrębie Hoszowczyk, działce nr ew.: 530 w obrębie Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-08-31 Powiat Bieszczadzki, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
18/2008/B postanowienie - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - Ustrzyki Dolne, Równia, Hoszowczyk, Hoszów. 2008-06-26 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
18/2009/B postanowienie - dot. przebudowy drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+225 km w m-ci Ustrzyki Dolne oraz Ustjanowa GĂłrna 2009-08-12 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
18/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-02-18 ****** ****** ****** UL.******
19/2008/B decyzja - dot. przebudowy istniejącego mostu przez rzeke Wiar w ciagu drogi wojewódzkiej nr 890 Kuźmina - Krościenko, km 9 + 217,00 na dz. ewid. 7/1, 23,61 w m. Wojtkowa 2008-06-30 PODKARPACKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W RZESZOWIE 35-959 RZESZÓW UL.BOYA ŻELEŃSKIEGO 19A
19/2009/B decyzja - dot. przebudowy drogi gminnej nr 119212R na odcinku 0+011 km do 0+088 km oraz 0+145 km do 1+225 km w m-ci Ustrzyki Dolne oraz Ustjanowa GĂłrna 2009-08-19 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
19/2010/B Decyzja - dot. wycinki drzew 2010-02-02 ****** ****** ****** UL.******
20/2008/B decyzja - dot. Rozbudowa istniejącej jedno kondygnacyjnej hali produkcyjnej poprzez dobudowę hali magazynowej przeznaczonej do składowania materjałów gotowych do sprzedaży dz.ew.167/1 w m. Krościenko 2008-07-09 PPH "DANKROS" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.USTJANOWA GÓRNA 98B
20/2009/B postanowienie -dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w miejscowości Ustrzyki Dolne 2009-11-23 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
20/2010/B Rozbudowa zakładu produkcji drewna kominkowego dz.ew. 1682/4 w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-04-28 S-MEDIA SP.Z O.O. 31-214 KRAKÓW UL.MICKIEWICZA 17A
21/2008/B postanowienie - dot. modernizacji parku ropy KRN Wańkowa. Przebudowa ropociągu na dz. ew. nr 143,144,142/1,141,140,124/1,49,46 Leszczowate 2008-07-09 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
21/2009/B postanowienie - dot. przebudowy mostu przez potok Równianka w m-ci Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej nr. 84 w km. 38+509 na dz. ew. nr 1454, 1465, 1749 w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-12-03 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
21/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-10 ****** ****** ****** UL.******
22/2008/B decyzja - dot. rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dz. ew. nr 518,515,520,521,522 w Brzegach Dolnych 2008-07-10 M.P.G.K. SP Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE , BRZEGI DOLNE 1
22/2009/B postanowienie - dot. przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, ze zmianą sposobu użytkowania budynku biurowego na bud. mieszkalny wielorodzinny w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-12-07 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
22/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-10 ****** ****** ****** UL.******
23/2008/B postanowienie - dot. Poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczadów. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna. 2008-07-28 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
23/2009/B decyzja -dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w miejscowości Ustrzyki Dolne 2009-12-16 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
23/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-10 ****** ****** ****** UL.******
24/2008/B decyzja - dot. nalewaka ropy naftowej w miejscowości Leszczowate, dz. ew. nr 46 2008-08-11 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
24/2009/B postanowienie -dot. rozbudowy i przebudowy trybun stadionu sportowego wraz z ciągami pieszymi na dz. ew. nr 1823 w m-ci Ustrzyki Dolne 2009-12-18 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
24/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-05 ****** ****** ****** UL.******
25/2008/B decyzja - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni drogi powiatowej - Ustrzyki Dolne, Równia, Hoszowczyk, Hoszów. 2008-08-19 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
25/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-10 ****** ****** ****** UL.******
26/2008/B decyzja - dot. przebudowy ropociągu KRN Wańkowa. - nalewak Leszczowate na dz. ew. nr 143, 144, 142/2, 141, 140, 124/1, 49 i 46 w m-ci Lesczowate 2008-08-19 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU 38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
26/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-18 ****** ****** ****** UL.******
27/2008/B decyzja - dot. budowy 5 kominów suszarni ze sterownią, budowa fundamentów pod suszarnięna dz. ew. nr 535 Ustianowa Górna 2008-08-20 PPH "DANKROS" SP. Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.USTJANOWA GÓRNA 98B
27/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-18 ****** ****** ****** UL.******
28/2008/B decycja - dot. budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan - do ogrzewania budynku stacji diagnostycznej dz. ew. nr 1970/12 Ustrzyki Dolne 2008-08-20 PPHU "SAN-UST" SP Z O.O. 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.GEN. DWERNICKIEGO 2A
28/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-12 ****** ****** ****** UL.******
29/2008/B postanowienie - dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2292R Wojtkowa - Nowosielce Kozickie - Wojtkówka w km 0 + 000 - 2 + 300 nr dz.ewid. 368-526,69 w m. Nowosielce Kozickie i dz. ewid. 265,524,7/1 w m. Wojtkowa 2008-08-28 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
29/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-18 ****** ****** ****** UL.******
30/2008/B decyzja - dot. poprawy dostępności komunikacyjnej Bieszczadów. Modernizacja drogi powiatowej Nr 2296R Ustjanowa-Daszówka-Czarna. 2008-09-29 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
30/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-02-18 ****** ****** ****** UL.******
31/2008/B postanowienie - dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w Ustrzykach Dolnych 2008-09-03 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
31/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-15 ****** ****** ****** UL.******
32/2008/B postanowienie - dot. budowy budynku mieszkalno-usługowego oraz zb. bezodpływowego na ścieki bytowe w m-ci Ropienka. 2008-09-11 ****** ****** ****** UL.******
32/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-17 ****** ****** ****** UL.******
33/2008/B decyzja - dot. przebudowy drogi powiatowej nr 2292R Wojtkowa - Nowosielce Kozickie - Wojtkówka w km 0+000 - 2+300, gm. Ustrzyki Dolne 2008-09-12 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
33/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-03 ****** ****** ****** UL.******
34/2008/B decyzja - dot. rozbudowy sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w Ustrzykach Dolnych 2008-09-22 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
34/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-03 ****** ****** ****** UL.******
35/2008/B decyzja - dot. budowy budynku mieszkalno - usługowego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki bytow, na części działki nr. ew. 217 położonej w miejscowości Ropienka, gm. Ustrzyki Dolne 2008-09-25 ****** ****** ****** UL.******
35/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-09 ****** ****** ****** UL.******
36/2008/B decyzja - dot. budowy Wschodnioeuropejskiego Centrum Kongresowo - Sportowego "Arłamów" dz. ew. 7, 8/1, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 50, 52, 55, 56/3, 57, 71 w m-ci Janna Górna. 2008-10-15 OW " ARŁAMÓW" S.A. W ARŁAMOWIE 38-712 WOJTKOWA , ARŁAMÓW
36/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-10 ****** ****** ****** UL.******
37/2008/B decyzja - dot. przebudowy "Parku pod Dębami" dz. ewid. nr 1150/2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2008-10-22 GMINA USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
37/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-09 ****** ****** ****** UL.******
38/2008/B postanowienie - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszówka - Czarna, gm. Ustrzyki Dolne 2008-11-12 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
38/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-05 ****** ****** ****** UL.******
39/2008/B decyzja - dot. przebudowy konstrukcji nawierzchni jezdni, drogi powiatowej nr 2296R Ustianowa - Daszówka - Czarna, gm. Ustrzyki Dolne 2008-12-29 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
39/2010/B Burmistrz Ustrzyk Dolnych ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne 2010-03-15 ****** ****** ****** UL.******
40/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-11 ****** ****** ****** UL.******
41/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-09 ****** ****** ****** UL.******
42/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-11 ****** ****** ****** UL.******
43/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-15 ****** ****** ****** UL.******
44/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-11 ****** ****** ****** UL.******
45/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
46/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
47/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-24 ****** ****** ****** UL.******
48/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
49/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-22 ****** ****** ****** UL.******
50/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-16 ****** ****** ****** UL.******
51/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-17 ****** ****** ****** UL.******
52/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-25 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 38-700 USTRZYKI DOLNE , USTJANOWA GÓRNA 95
53/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
54/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-23 ****** ****** ****** UL.******
55/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
56/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-25 ****** ****** ****** UL.******
57/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
58/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
59/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
60/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-26 ****** ****** ****** UL.******
61/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
62/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
63/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-26 OW " ARŁAMÓW" S.A. W ARŁAMOWIE 38-712 WOJTKOWA , ARŁAMÓW
64/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
65/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-30 ****** ****** ****** UL.******
66/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-26 ****** ****** ****** UL.******
67/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-26 ****** ****** ****** UL.******
68/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-13 ****** ****** ****** UL.******
69/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-31 ****** ****** ****** UL.******
70/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-03-31 ****** ****** ****** UL.******
71/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-06 ****** ****** ****** UL.******
72/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-08 ****** ****** ****** UL.******
73/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-08 ****** ****** ****** UL.******
74/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-06 ****** ****** ****** UL.******
75/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-06 ****** ****** ****** UL.******
76/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-08 ****** ****** ****** UL.******
77/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-08 ****** ****** ****** UL.******
78/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-12 ****** ****** ****** UL.******
79/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-15 ****** ****** ****** UL.******
80/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-15 ****** ****** ****** UL.******
81/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-23 Nadleśnictwo Bircza Stara Bircza 99 |37-740 Bircza
82/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-15 ****** ****** ****** UL.******
83/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-15 ****** ****** ****** UL.******
84/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-20 ****** ****** ****** UL.******
85/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-20 ****** ****** ****** UL.******
86/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-22 ****** ****** ****** UL.******
87/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-20 ****** ****** ****** UL.******
88/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-23 ****** ****** ****** UL.******
89/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-23 ****** ****** ****** UL.******
90/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-23 ****** ****** ****** UL.******
91/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-20 ****** ****** ****** UL.******
92/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-22 ****** ****** ****** UL.******
93/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-22 ****** ****** ****** UL.******
94/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-26 ****** ****** ****** UL.******
95/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-28 ****** ****** ****** UL.******
96/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-23 ****** ****** ****** UL.******
97/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-26 ****** ****** ****** UL.******
98/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-28 ****** ****** ****** UL.******
99/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-29 ****** ****** ****** UL.******
100/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-29 Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P. Ustjanowa GĂłrna 128 38-700 ustrzyki Dolne
101/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-11 ****** ****** ****** UL.******
102/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-11 ****** ****** ****** UL.******
103/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-11 ****** ****** ****** UL.******
104/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-11 ****** ****** ****** UL.******
105/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-04-30 ****** ****** ****** UL.******
106/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-05 ****** ****** ****** UL.******
107/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-12 ****** ****** ****** UL.******
108/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-05 ****** ****** ****** UL.******
109/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-13 PZD RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 'KANIENNA LAWORTA' 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.PIONIERSKA 2/37
110/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-14 ****** ****** ****** UL.******
111/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-14 NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
112/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-14 RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY 'SOSENKA' 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.GOMBROWICZA 17 22
113/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-18 ****** ****** ****** UL.******
114/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-18 ****** ****** ****** UL.******
115/2010/B Postanowienie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr. 2089 R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów gmina Ustrzyki Dolne 2010-05-25 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
116/2010/B Decyzja dotyczaca przebudowy drogi powiatowej nr. 2089 R Jureczkowa-Kwaszenina-Arłamów gmina Ustrzyki Dolne 2010-05-27 POWIAT BIESZCZADZKI 38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
117/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-18 KOŁO ŁOWIECKIE 'JARZĄBEK' 38-700 USTRZYKI DOLNE , UL.PIONIERSKA 2/7
118/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-05-27 ****** ****** ****** UL.******
119/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-06-07 GENERALNA DYREKCJA DRÓG I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W RZESZOWIE, REJON W LESKU38-600 LESKO UL.PRZEMYSŁOWA 16
120/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-06-07 BIESZCZADZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH38-700 USTRZYKI DOLNE UL.PRZEMYSŁOWA 16
121/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-06-07 ****** ****** ****** UL.******
122/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-06-14 ZARZĄD OGRODU DZIAŁKOWEGO ,,STORCZYK' W USTRZYKACH DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE
123/2010/B Decyzja- dot. wycinki drzew 2010-06-14 ****** ****** ****** UL.******
124/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-06-29 ****** ****** ****** UL.******
125/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-06-29 ****** ****** ****** UL.******
126/2010/B Postanowienie dotyczące likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych 2010-07-01 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
127/2010/B Decyzja dotycząca likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych w Ustrzykach Dolnych 2010-07-02 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
128/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-07-08 ****** ****** ****** UL.******
129/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-07-21 ****** ****** ****** UL.******
130/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-07-16 ****** ****** ****** UL.******
131/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-07-16 ZARZĄD POWIATU W USTRZYKACH DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE UL.BEŁSKA 22
132/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-07-16 ****** ****** ****** UL.******
133/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-02 ****** ****** ****** UL.******
134/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-05 NADLEŚNICTWO BIRCZA37-740 BIRCZA, STARA BIRCZA 99
135/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-05 ****** ****** ****** UL.******
136/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-06 ****** ****** ****** UL.******
137/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-10 ****** ****** ****** UL.******
138/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-31 ****** ****** ****** UL.******
139/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-20 ****** ****** ****** UL.******
140/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-26 ****** ****** ****** UL.******
141/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-08-31 ****** ****** ****** UL.******
142/2010/B Postanowienie dotyczące przebudowy istniejącego garażu na warsztat samochodowy w miejscowości Ustjanowa Górna 2010-07-28 ****** ****** ****** UL.******
143/2010/B Postanowienie dotyczące rozszerzenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem wód źródłowych do złoża Wańkowa 2010-08-04 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
144/2010/B Decyzja dotycząca rozszerzenia koncesji o działalność związaną z wtłaczaniem wód źródłowych do złoża Wańkowa 2010-08-31 P.G.N. I G. S.A. ODDZ. W SANOKU38-500 SANOK UL.SKIERNIEWICZA 12
145/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-16 ****** ****** ****** UL.******
146/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-07 ****** ****** ****** UL.******
147/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-10 ****** ****** ****** UL.******
148/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-23 ****** ****** ****** UL.******
149/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-23 ****** ****** ****** UL.******
150/2010/B Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 2010-09-21 ****** ****** ****** UL.******
151/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-20 ****** ****** ****** UL.******
152/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-20 ****** ****** ****** UL.******
153/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-23 ****** ****** ****** UL.******
154/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-10 ****** ****** ****** UL.******
155/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-10 ****** ****** ****** UL.******
156/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-10 ****** ****** ****** UL.******
157/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-21 ****** ****** ****** UL.******
158/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-21 ****** ****** ****** UL.******
159/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-22 ****** ****** ****** UL.******
160/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-22 ****** ****** ****** UL.******
161/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-23 ****** ****** ****** UL.******
162/2010/B Decyzja-dot. wycinki drzew 2010-09-20 ****** ****** ****** UL.******
163/2010/B Decyzja dotycząca przebudowy istniejącego garażu na warsztat samochodowy w miejscowosci Ustjanowa Górna. 2010-09-21 ****** ****** ****** UL.******
164/2010/B Postanowienie dotyczace przeciwdziałania skutkom odpływuwód opadowych na terenach górskich w gminie Ustrzyki Dolne i gminie Czarna. 2010-10-07 NADLEŚNICTWO USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.RYNEK 6
165/2010/B postanowienie dot. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku przychodni ze zmianami sposobu uĹźytkowania na przedszkole w m-ci Ustrzyki Dolne 2010-10-14 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
166/2010/B postanowienie - dot. Przebudowy mostu przez potok Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej Nr. 84 w km 38+036 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, gmina Ustrzyki Dolne 2010-10-18 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
167/2010/B Postanowienie dotyczące przebudowy i budowy drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacji basenu odkrytegoprzy międzyszkolnej Krytej Pływalni w miejscowosci Ustrzykidolne. 2010-10-22 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
168/2010/B Postanowienie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej w miejscowosci Ustrzyki Dolne. 2010-10-28 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
169/2010/B Decyzja dotycząca przebbudowy i budowy drogi dojazdowej wraz z zapleczem parkingowym dla obsługi komunikacji basenu odkrytegoprzy międzyszkolnej Krytej Pływalni w miejscowosci Ustrzykidolne. 2010-10-29 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
170/2010/B Decyza dotycząca przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku przychodnize zmianą sposobu urzytkowania na przedszkole w miejscowosci Ustrzyki Dolne. 2010-11-15 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
171/2010/B decyzja dotycząca przebudowy mostu przez potok Równianka w miejscowości Ustrzyki Dolne w ciągu drogi krajowej Nr. 84 w km 38+036 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, gmina Ustrzyki Dolne 2010-11-24 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD35-959 RZESZÓW UL.LEGIONÓW 20
172/2010/B Decyzja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Bieszczadzkiej w miejscowosci Ustrzyki Dolne. 2010-11-22 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
Ilość kart na stronie:  Numer strony:


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 2316987