Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Wykaz kart typu B


Ilość kart: 11
Numer wpisu Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Data wydania Podmiot Podgląd
Sortuj (+) Sortuj Sortuj Sortuj  
1/2014/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - instalacja paneli fotowoltaicznych, na dz. nr ew. 245/2 w miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne 2014-07-08 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
2/2014/B Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr ew.: 1680, 1681, 1682/5, 1682/11 i 1682/13 w miejscowości Ustrzyki Dolne, gmina Ustrzyki Dolne 2014-07-22 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
3/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-04-01 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
4/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa odcinka Ropociągu DN80 na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa. 2014-01-24 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
5/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa 2014-02-17 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
6/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Poprawa dostępności komunikacyjnej - budowa drogi gminnej nr 119259R - droga Ustjanowa Górna Żuków o nr ew. działki 709 wraz z odgałęzieniem drogi bocznej o nr ewid. działek 503 i 740/1. 2014-04-24 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
7/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa odcinka Ropociągu DN80 na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa. 2014-02-10 BURMISTRZ USTRZYK DOLNYCH38-700 USTRZYKI DOLNE, UL.KOPERNIKA 1
8/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody m-ci Solina - Łobozew Dolny do zbiornika "Żuków" w m-ci Ustjanowa Dolna - Ustjanowa Górna do zbiornika "Kombinat" w m-ci Ustrzyki Dolne oraz budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina. 2014-11-18 GMINA USTRZYKI DOLNE38-700 USTRZYKI DOLNE UL.KOPERNIKA 1
9/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej na Kopalni Ropy Naftowej Wańkowa 2014-01-30
10/2014/B Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody - studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-11-24
11/2014/B Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny odziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Budowa wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociągowa, ujęcie wody --studnie głębinowe, stacja uzdatniania wody, przebudowa zbiornika wyrównawczego) w miejscowości Ropienka i Brelików, gm. Ustrzyki Dolne. 2014-10-29
Ilość kart na stronie:  Numer strony:


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 99163