Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Obrazek menu   INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Podgląd karty:


1 Numer wpisu 13/2017/B
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Postanowienie o odstpieniu przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowiskoPrzebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica - Ropienka - Wojkwka, odcinkami w lokalizacji km 9+600 - 12+330, na dz. nr ew.: 126 w obrbie Ropienka i dz. nr ew.: 447 w obrbie Nowosielce Kozickie
3 Znak sprawy GNP.6220.15.2017
4 Data wydania 2017-08-24
5 Nazwa organu który wydał decyzji/postanowienia Burmistrz Ustrzyk Dolnych
6 Nazwa podmiotu którego decyzji/postanowienia dotyczy Powiat Bieszczadzki, ul. Beska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
7 Numer wpisu wnioskudotyczącego decyzji/postanowienia 5A/2017,
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) Urzd Miejski w Ustrzykach Dolnych, Wydzia Gospodarki Nieruchomociami i Zagospodarowania Przestrzennego, Pokj 12A, tel. (013) 460-80-27
9 Informacja czy decyzji/postanowienia jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji
11 Numer innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzji/postanowienia 5A/2017,
12 Uwagi


<<Wróć

Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2008-04-17  Ilość odwiedzin: 111071