Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7749

Uchwały z 2006 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2006-03-13

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XL/280/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-07-30
Uchwała Nr XL/281/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2007-07-30
Uchwała Nr XL/282/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Z dnia 27.01.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2007-07-30
Uchwała Nr XL/283/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.01.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-07-30
Uchwała Nr XL/284/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.01.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-07-30
Uchwała Nr XL/285/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.01. 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków... 2007-07-30
Uchwała Nr XL/286/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród. 2007-07-30
Uchwała Nr XL/287/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2006r. w sprawie zmiany obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 2007-07-30
Uchwała Nr XL/288/06. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie rozszerzenia kręgu udziałowców Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. 2007-07-31
Uchwała Nr XLI/289/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-07-31
Uchwała nr XLI/290/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.02.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-07-31
Uchwała Nr XLI/291//06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 2007-07-31
Uchwała Nr XLI/ 292/ 2006 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/54/91 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Ustrzyki Dolne z dnia 13 lutego 1991 r. 2007-07-31
Uchwała Nr XLI/ 293 /2006 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia zasad używania herbu i nazwy gminy Ustrzyki Dolne 2007-07-31
Uchwała Nr XLI/294/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne. 2007-07-31
Uchwała Nr XLI/295/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków na 2006 r. 2007-07-31
Uchwała Nr XLII/296/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-07-31
Uchwała Nr XLII/297/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do wystawienia weksla 2007-07-31
Uchwała Nr XLII/298/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do wystawienia weksla 2007-08-01
Uchwała Nr XLII/299/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2007-08-01
Uchwała Nr XLII/300/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy dotacji z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2007-08-01
Uchwała Nr XLII/301/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XL/285/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.01.2006 roku dot. przyznawania dodatków nauczycielom 2007-08-01
Uchwała Nr XLIII/302/2006 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych za 2007-08-01
Uchwała Nr XLIII/303/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-08-01
Uchwała Nr XLIII/304/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi na rok 2006. 2007-08-01
Uchwała Nr XLIV/305/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006. 2007-08-01
Uchwała Nr XLIV/306/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2007-08-01
Uchwała Nr XLIV/307/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2007-08-02
Uchwała Nr XLIV/308/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Panu Eugeniuszowi Waniekowi. 2007-08-02
Uchwała Nr XLIV/309/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.06.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-02
Uchwała Nr XLIV/310/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.06.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-02
Uchwała Nr XLIV/311/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.06.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-02
UCHWAŁA Nr XL/V/312/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/265/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 2007-08-02
Uchwała Nr XLIV/313/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa 2007-08-02
Uchwała Nr XLV/314/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 lipiec 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-08-03
Uchwała XLV/315/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2007-08-03
Uchwała Nr XLV/316/2006 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 2007-08-03
UCHWAŁA Nr XLV/317/06 RADY MIEJSKIEJ w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, kultury bądź sztuki. 2007-08-03
Uchwała XLV/321/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego 2007-08-03
Uchwała Nr XLVI/322/2006 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 2007-08-03
Uchwała Nr XLVI/324/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-08-03
Uchwała Nr XLVI/325/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do wystawienia weksla 2007-08-06
Uchwała Nr XLVI/326/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006 roku.w sprawie upoważnienia Burmistrza do wystawienia weksla. 2007-08-06
Uchwała Nr – XLVI/327/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego 2007-08-06
Uchwała Nr XLVI/328/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. 2007-08-06
Uchwała nr XLVI/329/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.08.2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 2007-08-06
Uchwała Nr XLVII/330/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006 roku. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006. 2007-08-06
Uchwała XLVII/331/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu 2007-08-07
Uchwała Nr XLVII/332/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego 2007-08-07
Uchwała Nr XLVII/333/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. 2007-08-07
U c h w a ł a N r XLVII/334/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa... 2007-08-07
Uchwała Nr XLVII/335/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-07
Uchwała Nr XLVII/336/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2007-08-07
Uchwała Nr XLVII/337/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22.09.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-07
Uchwała NrXLVII/338/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 2007-08-08
Uchwała Nr XLVIII/342/06. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-08
Uchwała Nr XLVIII/343/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2007-08-08
Uchwała nr XLVIII/344/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-08
Uchwała NR XLVIII/345/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jamna Górna-Arłamów”. 2007-08-08
Uchwała Nr XLVIII/346/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne 2007-08-09
Uchwała XLVIII/347/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-09
Uchwała Nr NR XLVIII/348/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2007-08-09
Uchwała Nr XLVIII/349/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2006 roku w sprawie: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ustrzyki Dolne „Jureczkowa I”. 2007-08-09
Uchwała Nr I/ 1 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 2007-08-09
Uchwała Nr I/ 2 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2007-08-13
Uchwała Nr I/ 3 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2007-08-13
Uchwała Nr I/ 4 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2007-08-13
Uchwała Nr I/ 5 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania Przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2007-08-13
Uchwała Nr I/ 6 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie odwołania skarbnika gminy. 2007-08-14
Uchwała Nr I/ 7 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania skarbnika gminy. 2007-08-14
Uchwała Nr II/8/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2007 r. 2007-08-14
Uchwała Nr II/9/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za in 2007-08-14
Uchwały Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru na 2007 rok 2007-08-17
Uchwała Nr II/11/2006 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru 2007-08-22
Uchwała Nr II/12/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2007-08-22
Uchwała Nr II/13/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2007 rok 2007-08-22
Uchwała Nr II/14/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-08-22
U c h w a ł a N r II/15/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za usuwanie odpadów komunalnych stałych i płynnych. 2007-08-22
U c h w a ł a N r II/16/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla odbiorców na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-22
Uchwała Nr II/17/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków 2007-08-22
Uchwała Nr II/18/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2006 rok 2007-08-22
Uchwała Nr II/19/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 2007-08-22
Uchwała Nr II/ 20 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w regionie alpejskim. 2007-08-22
Uchwała Nr III/21/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2006 2007-08-22
Uchwała Nr III/22/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2006 rok 2007-08-22
Uchwała Nr III/23/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych 2007-08-22
Uchwała III/24/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania publicznego 2007-08-22
Uchwała nr III/25/06. Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położoych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-22
Uchwała Nr III/26/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-22
Uchwała Nr III/27/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28.12.2006 r.. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-22
Uchwała nr III/28/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28.12.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 2007-08-22


  Ilość odwiedzin: 2660091