Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   67
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr I/ 4 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 
Uchwała Nr I/ 4 /06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 27.11.2006 r.


w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

      Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz § 12, ust.4 Statutu Gminy Ustrzyki Dolne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 28, poz. 506 z późń. zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się następujące składy osobowe radnych w poszczególnych Komisjach:
 1. Komisja Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych :
  1. Leokadia Bis
  2. Marek Dziwsz
  3. Bogdan Ferenc
  4. Zdzisław Rudziński

 2. Komisja Rewizyjna, Skarg i Wniosków:
  1. Teresa Jagielczuk
  2. Grzegorz Oleksyk
  3. Bogusława Szubra

 3. Komisja ds. Wsi:
  1. Ryszard Długi
  2. Marek Dziwisz
  3. Henryk Tymejczyk

 4. Komisja Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego:
  1. Zdzisław Kuźniar
  2. Urszula Paczkowska
  3. Henryk Tymejczyk
  4. Ryszard Zdziebko

 5. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej:
  1. Arkadiusz Lupa
  2. Grzegorz Oleksyk
  3. Urszula Paczkowska
  4. Bogusława Szubra

 6. Komisja ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Spraw Mieszkaniowych:
  1. Ryszard Długi
  2. Leokadia Bis
  3. Zdzisław Kuźniar
  4. Zdzisław Rudziński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Data publikacji   2007-08-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1952541