Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   57
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XLVIII/343/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19.10.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne.
 
Uchwała Nr XLVIII/343/06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 19.10.2006


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne.

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn..zm./ - na wniosek Burmistrza Ustrzyk Dolnych - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych p o s t a n a w i a :

§ 1

Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego działki nr 1245/4 o pow. 0,3366 ha, wraz z budynkiem - położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy 29 Listopada.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Data publikacji   2007-08-08Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1952454