Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   66
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr I/ 3 /06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
 
Uchwała Nr I/ 3 /06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 27.11.2006 r.


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

      Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz § 12, ust.3 Statutu Gminy Ustrzyki Dolne stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 28, poz. 506 z późń. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych, którymi zostali:
  1. radny Ryszard Zdziebko
  2. radny Bogdan Ferenc

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Data publikacji   2007-08-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1952416