Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   42
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XLVI/325/06 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do wystawienia weksla
 
Uchwała Nr XLVI/325/06
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 30 sierpnia 2006 roku


w sprawie upoważnienia Burmistrza do wystawienia weksla

    Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wystawienie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę 987.704,92,-zł jako zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków EBI na dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa centrum miasta - Rynek”.

§ 2

Ewentualna realizacja zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, następowała będzie z dochodów własnych budżetu (tj. podatek od nieruchomości od osób prawnych) w latach 2007 – 2016.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Data publikacji   2007-08-06Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Osoba Nieznana 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 1952466