Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 5657


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-01-29

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zapraszam do składania oferty na zadanie pn: Inwentaryzacja nagrobków na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz wykonanie zdigitalizowanej bazy danych 2018-07-12
Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy : Zadania pod nazwą : Dostawa 2 szt. urządzeń chłodniczych do przetrzymywania ciał zmarłych. 2018-06-12
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, składa zapytanie ofertowe na dostawę 1500 Mg węgla kamiennego wg parametrów, terminów dostaw i terminów zapłaty określonych w poniższych załącznikach. 2018-02-06
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na: Wykonaniu audytu energetycznego dla PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. 2018-01-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na wykonaniu i montażu tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn.: Program Strategiczny 2017-07-26
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o, o. w Ustrzykach Dolnych, składa zapytanie ofertowe wykonanie wyceny rynkowej wartości udziałów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych metodą majątkową 2017-05-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu szaty graficznej i wydruku/dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu 2017-06-26
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych prosi o przedstawienie oferty na wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w kotłowni Spółki, opartej na zastosowaniu ,,odwróconej osmozy 2017-05-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na przygotowaniu szaty graficznej i wydruku/dostarczenia materiałów promocyjnych na potrzeby projektu 2017-06-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do złożenia oferty na świadczeniu usługi cateringowej dla 50 osób, przygotowania obiadu dla 80 osób oraz noclegu dla 10 osób podczas Pikniku Promocyjnego organizowanego w ramach w/w projektu w dniu 30 lipca 2017 r. 2017-06-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie skróconego studium wykonalności dla projektu pn.: Budowa transgranicznego partnerstwa na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zwalczania skutków klęsk i katastrof na polsko-ukraińskim pogranic 2017-05-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania ofert na dostarczenie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego. 2016-10-14
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 zapraszam do składania ofert w ramach rozeznania cenowego. Przedmiotem zamówienia jest zamówienia jest dostawa paliwa polegająca na zakupie paliwa do samochodu służbowego używane 2015-02-03
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o, o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 1 000 Mg miału węglowego... 2015-02-10
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Chopina 9 w Ustrzykach Dolnych zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na niżej wymienione roboty budowlano-remontowe. 2015-11-06
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 zapraszam do składania ofert w ramach rozeznania cenowego. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie nieruchomości należących do Gminy Ustrzyki Dolne będących w zarządzie ZGM dla 2015-01-14
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Chopina 9 w Ustrzykach Dolnych zaprasza wszystkich chętnych do składania ofert na niżej wymienione roboty budowlano-remontowe. 2015-06-25
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 zapraszam do składania ofert w ramach rozeznania cenowego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w latach 2015 - 2016 dla ZGM Ustrzyki Dolne . 2015-04-30
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 zapraszam do składania ofert w ramach rozeznania cenowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa polegająca na zakupie paliwa do samochodu służbowego używanego przez ZGM... 2015-01-08
ZGM w Ustrzykach Dolnych składa zapytanie ofertowe nr 2/2017 na świadczenie usług kominiarskich w latach 2017 - 2019 dla ZGM Ustrzyki Dolne 2017-04-21
Gmina Ustrzyki Dolne, zaprasza do złożenia oferty na „Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne” 2015-06-25
Ustrzycki Dom Kultury zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową podczas imprezy plenerowej: „Koncert zespołu KSU”. 2015-06-11
Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę cateringową podczas imprez plenerowych: „Dni Ustrzyk Dolnych”, „Blues & Rock w Stolicy Bieszczad”, „Ustrzycki Jarmark Turystyczny” 2015-05-12


  Ilość odwiedzin: 1952376