Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania ofert na dostarczenie zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

  1. opis przedmiotu zamówienia:
    Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego.
  2. termin wykonania zamówienia:
    10.11.2016 r.
  3. warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagania Zamawiającego dot. zamawianego asortymentu wyszczególnione w załączniku Nr 5 przy kryterium wyboru najniższa cena oferty. ...

Pełny tekst ogłoszenia wraz z załącznikami w załączeniu.


 
  Data publikacji   2016-10-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Pełnomocnik Burmistrza ds. Zamówień Publicznych Zofia Karpijewicz
 
  Ilość odwiedzin: 428942