Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   ZGM w Ustrzykach Dolnych składa zapytanie ofertowe nr 2/2017 na świadczenie usług kominiarskich w latach 2017 - 2019 dla ZGM Ustrzyki Dolne
 

ZGM w Ustrzykach Dolnych składa zapytanie ofertowe nr 2/2017 na świadczenie usług kominiarskich w latach 2017 - 2019 dla ZGM Ustrzyki Dolne

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Roczne przeglądy polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) wraz z ich czyszczeniem oraz usunięciem zanieczyszczeń (sadzy) w budynkach zarządzanych przez ZGM Ustrzyki Dolne wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem protokołu badania technicznego ze szkicem z zaznaczonymi podłączeniami i legendą, potwierdzonego przez administratora budynku oraz podpisaną listą najemców.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom
  4. Usługi kominiarskie będą świadczone w lokalach komunalnych, socjalnych, użytkowych oraz własnościowych bez wyłączenia lokali użytkowych zarządzanych przez ZGM Ustrzyki Dolne zgodnie z załączonym wykazem budynków.

Wykaz obejmuje 46 budynków.

 
  Data publikacji   2017-04-21Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor ZGM Jerzy Jóźwiak
 
  Ilość odwiedzin: 429151