Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 zapraszam do składania ofert w ramach rozeznania cenowego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w latach 2015 - 2016 dla ZGM Ustrzyki Dolne .
 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 10 zapraszam do składania ofert w ramach rozeznania cenowego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kominiarskich w latach 2015 - 2016 dla ZGM Ustrzyki Dolne .

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Roczne przeglądy polegające na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) wraz z ich czyszczeniem oraz usunięciem zanieczyszczeń (sadzy) w budynkach zarządzanych przez ZGM Ustrzyki Dolne wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem protokołu badania technicznego ze szkicem z zaznaczonymi podłączeniami i legendą, potwierdzonego przez administratora budynku oraz podpisaną listą najemców.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom
  4. Usługi kominiarskie będą świadczone w lokalach komunalnych, socjalnych, użytkowych oraz własnościowych bez wyłączenia lokali użytkowych zarządzanych przez ZGM Ustrzyki Dolne zgodnie
 
  Data publikacji   2015-04-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor ZGM Jerzy Jóźwiak
 
  Ilość odwiedzin: 428995