Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 9850


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-01-08

 Nazwa pozycji Data
Wójt Gminy Fredropol, zawiadamia, że zgodnie ze wszczętym na wniosek z dnia 18.11.2015 r. PGE Dystrybucja S.A. postępowaniem administracyjnym zostanie wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce d 2015-12-28
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości: W dniu 2 grudnia 2015 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu zie 2015-12-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 119252R na działkach o numerze ewidencyjn 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działkach o numerze 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 119206R na działkach o numerze ewidencyjn 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 143024R + 143025R na działkach o numerze 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 118310R na działkach o numerze ewidencyjn 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 143518R na działkach o numerze ewidencyjny 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoobejmującego: przebudowę odcinka drogi gminnej publicznej Nr 119204R na działce o numerze ew 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 1/52, 1/34, 1/33, 1/42, 1/41, 1/21, 1/24, 1/28, 1/46, 1/4 2015-12-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.: 531/12, 528/1, 526/2 w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki D 2015-12-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę i nadbudowę budynku starostwa powiatowego na działce nr ew.: 880 w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzy 2015-12-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę głównej magistrali wodociągowej od miejscowości Łobozew Dolny do zbiorni 2015-12-15
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Łodyna 2015-12-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 80/15, 80/14, 80/11, 80/10, 80/9, 80/8, 80/7, 80/5, 75/82, 2015-12-16
Wójt Gminy Fredropol, zawiadamia, że dnia 18.11.2015 r. wpłynął wniosek PGE Dystrybucja S.A. o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce dwóch odcinków elektroenergetycznej linii napowietrznej 2015-11-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego na działkach nr ew.: 210/2, 296, 365/1, 359/1, 364, 36 2015-11-24
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych wraz z przebudową kolidujących sieci 2015-11-20
Obwieszczenie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o wydaniu postanowienie znak: KR0.5140.276.2015.KM uzgadniające, w zakresie zagospodarowania terenu górniczego, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego 2015-11-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę i nadbudowę budynku starostwa powiatowego na działce nr ew.: 880 w U 2015-11-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew.: 531/12, 528/1, 526/2 w Ustrz 2015-11-16
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie wydało decyzję znak: SKO.415.119.1201.2015 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych nr 6/15 z dnia 24-08-2015r., w sprawie ustalenia lokalizacj 2015-11-16
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze 2015-11-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działce nr ew.: 150 w Liskowatem, gm. Ustrzyki Dolne. 2015-11-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego kablowo - napowietrznego w części jako podwieszone na istniejącej sieci elektro 2015-11-04
Sprostowanie Burmistrz Ustrzyk Dolnych do decyzji z dnia 14-08-2015r., znak: 1GP.6733.8.2015, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę, - rozbudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej na działc 2015-11-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 1/52, 1/34, 1/33, 1/42, 1/41, 2015-10-22
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że na wniosek złożony w dniu 21 lipca 2015 r. przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-337 Warszawa, ul. Mszczonowska 4, reprezentowaną przez pełnomocnika, zostali wydana DECYZJA N 2015-10-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 80/15, 80/14, 80/11, 80/10, 8 2015-10-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr ew.: 2762/2 w Ustrzykach Dolnych, gm. Ustrzyki Do 2015-10-16
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości: Strona słowacka przekazała stronie polskiej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Sło 2015-10-15
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych wraz z 2015-10-09
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości: Strona słowacka przekazała stronie polskiej dokumentację oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice 2015-09-23
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia 14 września 2015 r. wycofała wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego znak: I-IV.747.4.4.2015, prowadzonego na wniosek z 2015-09-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kontenerowej stacji transformatorowej na działce nr ew.: 2762/2 2015-09-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego na działce nr ew.: 150 w Liskowatem, gm. Ustrzyki 2015-09-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego na działkach nr ew.: 210/ 2015-09-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego kablowo - napowietrznego .w części j 2015-09-04
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia już zrealizowanego, (legalizacja samowoli budowlanej), obejmującego: budowę stacji bazowej nr BT 20345_Usłrzyki_Doln 2015-08-27
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wniosku na zawieszenie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: „Budowa gazociągu wysokiego c 2015-08-31
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ew.: 122/1 w Zawadce, gm. Ustrzy 2015-08-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego kablowo- napowietrznego w części jako podwieszone 2015-08-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę oświetlenia drogowego kablowo- napowietrznego w części jako podwieszone 2015-08-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych informuje, że wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego dla przedsięwzięcia już zrealizowanego (legalizacja samowoli budowlanej), obejmującego: budowę stacji b 2015-07-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku świetlicy wiejskiej na działce nr ew 2015-07-10
Na podstawie Rozdziału VII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne z przyczyn sanitarno - zdrowotnych zarządzam w dniach od 10 do 25 lipca 2015 r. przeprowadzenie dodatkowej deratyzacji na terenie miasta... 2015-07-09
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Łody 2015-07-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastruktur 2015-05-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę stacji bazowej nr BT 20345_Ustrzyki_Dolne_Centrum wraz z zasilaniem ener 2015-06-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego z poddaszem użytkowym na cele mieszkalne, z garażem, 2015-04-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 301, 871 obręb I 2015-04-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie modułowej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji na działkach nr. ewid. 1680 2015-04-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę toru rowerowego typu 2015-04-15
O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie Rozdziału VIII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne... Zarządzam w dniach od 20 kwietnia do 3 maja 2015 r. wiosenną akcję deratyzacyjną na terenie miasta i gminy Ustrzyk 2015-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wody zimnej rozdzielczej przy ul. Gombrowicza, zasilającej budynki mieszkaniowe wielorodzinne 2015-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: dla przedsięwzięcia już zrealizowanego, (legalizacja samowoli budowlanej), obejmującego: budowę stacji bazowej nr BT 20345_Ustrzyki 2015-04-08
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych postanawiam z urzędu zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociąg 2015-04-02
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych postanawiam z urzędu zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodociąg 2015-04-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę wodociągu wraz z urządzeniami technicznymi i infrastrukturą (sieć wodoci 2015-03-25
Obwieszczenie, Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że: wydana zostanie decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia już zrealizowanego, (legalizacja samowoli budowlanej), obejmującego: budowę stacji bazowej nr 2015-03-10
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lutego 2015 r. strona ukraińska przekazała... dokument, który stanowi część Raportu o oddziaływaniu na środowisko w sprawie planowanej budowy tymczasowego skł 2015-03-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę toru rowerowego typu „pumptrack 2015-02-25
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: dla inwestycji obejmującej: budowę sieci wody zimnej z rur wodociągowych o długości około 289mb, średnicy d=80mm, 50mm i 40mm, na u 2015-02-20
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej — województwo podkarpackie, dla części obejmującej działki nr ewid.: 301, 871 obręb 2015-02-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: obejmującego: budowę sieci wody zimnej rozdzielczej przy ul. Gombrowicza, zasilającej bu 2015-02-17
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa stacji bazowej nr BT 20345 Ustrzyki Dolne Centrum wraz z zasilaniem energetycznym 2015-02-04
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości: Pismem z dnia 28 listopada 2014 r. znak: 7045/2014-3.4/ml Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o rozpoczęciu procedury oceny oddziaływania na środowisko, w tym w 2015-02-03
Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, w oparciu o art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2013.260 z późn. zmianami), informuję, że przygotowywane jest zadanie in 2015-01-29
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzania projektów planów zadań ochronnych dla 17 obszarów Natura 2000 w województwie podkarpackim... 2015-01-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina — Łobozew Dolny do zbiornika... 2015-01-16
Decyzja SKO Krosno w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 19.11.2014r. znak IGP.6733.23.2013 odmawiającej wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa stacji bazowej nr BT 20345_Ustrzyki_Dolne_C 2015-01-16
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowia sieci wody zimnej z rur wodociągowych o długości około 289mb, średnicy d=80mm, 5 2015-01-08


  Ilość odwiedzin: 1952407