Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego, w oparciu o art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2013.260 z późn. zmianami), informuję, że przygotowywane jest zadanie in
 

Informacja
Burmistrza Ustrzyk Dolnych
o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

W oparciu o art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2013.260 z późn. zmianami), informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.:

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż ulicy Strwiążyk w Ustrzykach Dolnych na długości ok. 2 ,0 km".

W ramach inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany będzie na zasadach określonych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Pisemne zgłoszenie udostępnienia kanału technologicznego należy kierować na adres: Urząd Miejski Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

 
  Data publikacji   2015-01-29Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 93940