Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości: Strona słowacka przekazała stronie polskiej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Sło
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości:

  1. Strona słowacka przekazała stronie polskiej Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją. Dokumentacja została przekazana w języku słowackim wraz z tłumaczeniem podsumowania końcowego na język polski.
  2. W dniu 9 października 2015 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jako organowi terenowej administracji rządowej właściwemu ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko otrzymane od strony słowackiej informacje, w celu ich udostępnienia społeczeństwu.
  3. W dniach od 19 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w języku słowackim oraz tłumaczenie podsumowania w języku polskim dostępne są pod adresem http://www.enviroportal.sk/skieiaidetail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko 
 
  Data publikacji   2015-10-15Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 151165