Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości: Strona słowacka przekazała stronie polskiej dokumentację oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice
 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości:

  1. Strona słowacka przekazała stronie polskiej dokumentację oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", tj. całość dokumentacji w języku słowackim wraz z tłumaczeniem wybranych fragmentów na język polski.
  2. W dniu 16 września 2015 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał Regionalnym Dyrektorom Ochrony Środowiska w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, jako organom terenowej administracji rządowej właściwym ze względu na obszar możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko otrzymane od strony słowackiej informacje, w celu ich udostępnienia społeczeństwu.
  3. W dniach od 21 września 2015 r. do 21 października 2015 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.
 
  Data publikacji   2015-09-23Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 151022