Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Na podstawie Rozdziału VII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne z przyczyn sanitarno - zdrowotnych zarządzam w dniach od 10 do 25 lipca 2015 r. przeprowadzenie dodatkowej deratyzacji na terenie miasta...
 

Na podstawie Rozdziału VII Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne (Uchwała Nr IX/84/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2015r.) z przyczyn sanitarno - zdrowotnych zarządzam w dniach od 10 do 25 lipca 2015r. przeprowadzenie dodatkowej deratyzacji na terenie miasta Ustrzyki Dolne.

Zabiegi gryzoniobójcze należy przeprowadzić we wszystkich obiektach, szczególnie w altanach śmietnikowych, korytarzach piwnicznych, komorach i węzłach cieplnych, pomieszczeniach gospodarczych (magazyny, składy, wiaty itp.) z równoczesną higienizacją tych obiektów.
Deratyzacja winna być wykonana przez specjalistyczną firmę lub we własnym zakresie.
Trutki należy wyłożyć w miejscach wykluczających łatwy dostęp dzieci i oznaczyć te miejsca widocznym napisem „Uwaga trucizna”. Po upływie terminu wyłożenia trutki, usunąć resztki i zlikwidować napis „Uwaga trucizna”.

Niezwłocznie po zakończeniu akcji proszę o przesłanie do tut. Urzędu, informacji o sposobie przeprowadzenia deratyzacji i ilości obiektów objętych deratyzacją.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych

mgr Bartosz Romowicz

 
  Data publikacji   2015-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105664