Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 6723
Przetargi archiwalne z 2004 r.


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2004-06-29

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony: budowa kanalizacji sanitarnej na zadaniu pod nazwą „ Podniesienie atrakcyjności turystyczno-inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne –budowa kanalizacji” 2004-07-30
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane 2004-02-24
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu: pn. ”Organizację zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie prowadzenia klubu sportowego na terenie miasta Ustrzyki Dolne ... 2004-08-03
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego buk będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2004-02-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie na ulicach miasta USTRZYKI DOLNE następujących robót drogowych 2004-03-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. ”Remont czterech budynków mieszkalnych nr 34, 35, 36, 37 na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR” w m-ci Moczary ... 2004-08-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na : - letnie utrzymanie ulic, - zimowe utrzymanie ulic, - wywóz nieczystości, - wyłapywanie bezdomnych psów 2004-03-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi rolniczej nr 709 i 503 w miejscowości Ustjanowa Górna ... 2004-08-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego socjalnego” w m-ci Liskowate 2004-09-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie czynności „Menadżera Projektu” dla zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ustrzyki Dolne i innych gminach bieszczadzkich ” ... 2004-08-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dzierżawę miejsc parkingowych i postojowych na terenie Ustrzyk Dolnych 2004-03-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz projektu rozruchu zadania pn.” Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ustrzyki Dolne i innych gminach bieszczadzkich o z 2004-09-10
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EUR na świadczenie usług leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu cięż 2004-09-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja obiektu Ustrzyckiego Domu Kultury - wzmocnienie funkcjonalności Regionalnego Centrum Kultury Pogranicza” ... 2004-08-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wbudowanie krawężnika betonowego wraz z ławą betonową na fragmentach drogi dojazdowej W1 –W2 - W3 – W4 oraz ciągach pieszo – rowerowych W6 -W12 i W12 – W13 na terenie budowy 2004-04-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Unowocześnienie bazy lokalowej Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Ustrzykach Dolnych - przebudowa segmentów budynku 2004-08-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Rozbudowa, przebudowa i remontu budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Łobozew ... 2004-04-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Krościenko ... 2004-08-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn. ” Remontu budynku przy ul. Rynek 17 w m-ci Ustrzyki Dolne 2004-04-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego socjalnego” w m-ci Liskowate ... 2004-08-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Przedmiotem zamówienia jest : przygotowanie tras narciarskich pod górą Żuków w miejscowości Ustjanowa Górna do organizacji zawodów ... 2004-09-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Nadbrzeżna 13 2004-09-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wyłonienie wykonawcy do przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2004-04-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprawowanie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności turystyczno-inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - budowa kanalizacji” w m-ci Ustrzyki Dolne ul. 29-go Listopada, 2004-09-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. 2004-04-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna tartacznego jodła będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne 2004-09-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie fragmentów nawierzchni, wg projektu, drogi dojazdowej, parkingu i ciągów pieszo – rowerowych z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej ... 2004-05-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Cmentarz komunalny” w m-ci Brzegi Dolne ... 2004-09-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok - Krościenko - Granica Państwa w miejscowości Ustrzyki Dolne w ulicy 29-go Listopada od km 39+723 do km 39+893 strona lewa - 2004-05-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m-ci Krościenko w obszarze objętym Uchwałą Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XI /96/03 z dnia 28.10.2003 r. ... 2004-05-11
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na dostawę głębinowego agregatu pompowego do wody zimnej o wydajności 1 2004-09-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. ” Remontu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kopernika 1 w m-ci Ustrzyki Dolne ... 2004-05-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonawczego budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 84 w miejscowości Ustjanowa Górna Gmina Ustrzyki Dolne 2004-10-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zakup sprzętu komputerowego ... 2004-10-08
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości 2004-05-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. ”Remont czterech budynków mieszkalnych nr 34, 35, 36, 37 na osiedlu mieszkaniowym byłego PGR” w m-ci Moczary ... 2004-06-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz projektu rozruchu zadania o zakresie rzeczowym zgodnym ze studium wykonalności przedsięwzięcia p.t. „ Sortowania i stacja przeładu 2004-10-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż działki nr 529 o pow. 0,18 ha , położona w Bandrowie , uwidoczniona w księdze wieczystej nr 20721 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własn 2004-10-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci ... 2004-06-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Modernizacja obiektu Ustrzyckiego Domu Kultury ... 2004-10-26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości : Działka nr 1277/1 o powierzchni 583m2 ... 2004-06-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne ... 2004-10-27
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości : Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 ... 2004-06-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: remont drogi gminnej Ropienka Górna na odcinku długości 341 mb od km 0+260 – 0+601 polegający na wykonaniu wzmocnienia nawierzchni bitumicznej warstwą grubości 6 cm z masy asfaltowej ... 2004-06-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dzierżawę kąpieliska wiejskiego wraz z działką nr 482 o powierzchni 0,48 ha położonego we wsi Ropienka ... 2004-10-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika w Ustrzykach Dolnych, w ulicy Fabryczna - strona prawa na odcinku od km 0+390 do 0 + 602 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne ... 2004-06-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi z zakresu : utrzymania cmentarzy komunalnych, utrzymania szaletów miejskich, utrzymania i konserwacji studni publicznych i zdrojów ulicznych ... 2004-11-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie czynności 2004-06-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 84 w miejscowości Ustjanowa Górna Gmina Ustrzyki Dolne ... 2004-11-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz projektu rozruchu zadania o zakresie rzeczowym zgodnym ze studium wykonalności przedsięwzięcia p.t. „ Sortowania i stacja przeładunko 2004-11-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól w m-ci Bandrów gmina Ustrzyki Dolne o numerach działek : 429, 766 i 767 o długości 1030 mb. 2004-07-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: dzierżawę na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. miejsca postojowe i parkingowe znajdujące się w Ustrzykach Dolnych 2004-11-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu drogi gminnej Ropienka Górna od km 0 + 601 – 0 + 853 2004-07-28
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z pomocy społecznej pn. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2004-11-18
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów biurowych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku do informacji dla oferentów dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2004-01-07
Gazeta Bieszczadzka Regionalne Czasopismo Samorządowe ogłasza przetarg nieograniczony na: Druk Gazety Bieszczadzkiej 2004-01-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: sprzedaż nieruchomości działki nr nr: 1865, 1866/1, 1866/ 2 i 18 76 o łącznej powierzchni 0,4221 ha , wraz z zabudowaniami - położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kolejowej ... 2004-11-23
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż n.w nieruchomości : Działka nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 . Działka jest zabudowana .. 2004-08-02
Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu: pn. ”Organizację zajęć sportowych i imprez sportowych, w zakresie prowadzenia klubu sportowego na terenie miasta Ustrzyki Dolne ... 2004-11-30
Przedszkole Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych 2004-01-08
Gazeta Bieszczadzka Regionalne Czasopismo Samorządowe ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi związane z przygotowaniem do druku, drukiem i dostawą do kolportera regionalnego dwutygodnika samorządowego ,,Gazeta Bieszczadzka”... 2004-12-08
Przedszkole Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych 2004-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów biurowych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku do informacji dla oferentów dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2004-12-16


  Ilość odwiedzin: 1952413