Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 5137


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2018-01-16

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2018-09-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę i przebudowę jadalni i sanitariatów w budynku nr 3, budowę łącznika pomiędzy budynkiem nr 3 i nr 7 oraz łą 2018-08-29
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 329, 328/2, 327/2 324, 323/1, 325, 311 położonych w miejscowości U 2018-08-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: rozbudowę i przebudowę jadalni i sanitariatów w budynku nr 3, budowę łącznika p 2018-08-02
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę magistrali wodociągowej na działce nr ew.: 430 polożonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, gm. Ustrzyki Dolne. 2018-08-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.: 820 położonej w miejscow 2018-08-01
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu w dniu 17 lipca 2018 r. decyzji znak: SKO.415.83.908.2018, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 maja 2018 r. znak: Gl\11).6733.17.2017, ustalaj ącej lokali 2018-08-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY USTRZYKI DOLNE 2018-07-13
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę wydzielonego oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 17/1, 17/2, 18/5, 18/6, 349, 350, 28, 29, 369/1, 34/1 2018-07-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę wydzielonego oświetlenia ciągu pieszego na działkach nr ew.: 609/2, 238/28, 558, 246, 557/2, 2794 położonych 2018-07-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej: budowę garażu murowanego jako uzupełnienia zabudowy szeregowej na działce nr ew.: 1198/66 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, gm, Ustrzyki Dolne. 2018-07-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu, w dniu 22 czerwca 2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia ... 2018-07-03
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego na działce nr ew.: 2078 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, 2018-06-22
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę zbiornika retencyjnego Puchary wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dzi 2018-06-22
Burmistrza Ustrzyk Dolnych zawiadamia że w dniu 06-06-2018r., wniesiono odwołanie od decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11-05-2018r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budow 2018-06-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę magistrali wodociągowej na działce nr ew.: 430 położonej W miejscowości 2018-06-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę i rozbudowę budynku szpitala na działce nr ew.: 1249 położonej w mie 2018-06-12
Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinka o długości 1930 m drogi gminnej o nr 119249 R relacji Bandrów Narodowy - 2018-06-12
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę wydzielonego oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 17/1, 17/2, 18/5 2018-06-08
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej średniego napięcia (15kV) oraz przebudowę stanowisk słupowych 2018-06-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę wydzielonego oświetlenia ciągu pieszego na działkach nr ew.: 609/2, 238/ 2018-06-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę obiektu remizy strażackiej z trzystanowiskowym garażem i zapleczem gospodarczym na działce nr ew.: 349 położo 2018-05-29
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z wnioskiem Gminy Ustrzyki Dolne, z dnia 12 kwietnia 2018 r., znak: ID.7021.9.96.2018, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegająceg 2018-05-21
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o., nr BSC7006B na działce nr ew.: 26/4 położonej w miejscowo 2018-05-11
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. decyzji znak: SKO.415.41.522.2018, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych nr 18/18 z dnia 30 stycznia 2018r., znak: GNP.6730.139.2017 w prze 2018-04-26
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Dwernickiego na działce nr ew.: 2078 poł 2018-05-07
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę elektroenergetycznej podziemnej sieci kablowej średniego napięcia (15kV) 2018-04-24
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wszczęciu w dniu 17 kwietnia 2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego przebudowie 2018-04-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę obiektu remizy strażackiej z trzystanowiskowym garażem i zapleczem gospo 2018-04-11
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę istniejącej linii napowietrznej S. N. 15kV relacji Ustrzyki Dolne - Arłamów na linię kablową na działkach 2018-04-10
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji Nr 34/18 o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę 10 garaży blaszanych na samochody osobowe w zabudowie szeregowej na działce nr ew.: 131811 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, 2018-03-27
Obwieszczenie. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiadamia, że w dniu 02-03-2018r., wniesiono odwołanie od decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 30-01-2018r.,o warunkach zabudowy dla inwestycji obejmującej: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z 2018-03-20
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu w dniu 12 marca 2018 r. decyzji znak: SKO.4l5.24.328.2018, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. znak: GNP.6733.17.20l7, ustalającej lokaliz 2018-03-20
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o, o., nr BSC7003A na działce nr ew.: 694 położonej w miejscowoś 2018-03-14
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia że w dniu 23 lutego 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją 832 opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2018 2018-03-01
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,,JAMNA GÓRNA - ARŁAMÓW 2018-02-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę istniejącej linii napowietrznej S. N. 15kV relacji Ustrzyki Dolne - 2018-02-20
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informacje w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwz 2018-02-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dwernickiego na działkach nr ew.: 2173, 2172, 2138, 2078, 2083, 208713, 208 2018-02-15
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P 2018-02-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z potrzebną infrastrukturą i budowę ścian oporowych na działkach nr 2018-02-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o., nr BSC7003A na dział 2018-02-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 32, 47, 58, 52, 53, 64, 63, 16 położonych w miejscowości Trzcianie 2018-01-30
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKĄ W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI w dniu O9 stycznia 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Brzegi Dolne, w m. 2018-01-16


  Ilość odwiedzin: 1952480