Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu w dniu 17 lipca 2018 r. decyzji znak: SKO.415.83.908.2018, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 maja 2018 r. znak: Gl\11).6733.17.2017, ustalaj ącej lokali
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie o wydaniu w dniu 17 lipca 2018 r. decyzji znak: SKO.415.83.908.2018, uchylającej w całości decyzję Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 11 maja 2018 r. znak: Gl\11).6733.17.2017, ustalaj ącej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0., nr BSC7006B na działce nr ewid. 26/4, położonej w miejscowości Jureczkowa,

 
  Data publikacji   2018-08-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93746